Sectio - elektiv, innskrivning ved Ø-hjelps poliklinikk føden v. 1.9, 08.09.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©                                     
Forandring understreket

 

Alle som skal til elektiv sectio skal innskrives i Natus hos jordmor ved fødeavdelingens ø-hjelps poliklinikk nærmeste hverdag før inngrepet. Bestill time i "timebok" i Dips under ressursen:FAJORLSUS. Timebestilling Dips ø.hjelp og induksjoner i rød gruppe fødeavdelingen

Elektive sectio utføres mandager, tirsdager og torsdager (evt fredager). 

Kvinnen får informasjonsskriv ”Planlagt keisersnitt” Fødsel - Keisersnitt planlagt. Pasientinformasjon Fødsel - Keisersnitt planlagt - Pasientinformasjon (Engelsk) ved avgjørelse om elektiv sectio eller ved tildeling av time til operasjon.

 

Praktisk gjennomføring:

Dips:

       a) Når kvinnen kommer til timen registreres oppmøtet i timebok. Kontroller:navn, id-nummer, adresse, telefon, pårørende og fastlege.

Dersom kvinnen har nødnummer er det viktig å kontrollere om hun har flere id-nummer. Skriv tydelig på kvinnens helsekort hvilket id-nummer som skal brukes. Gi beskjed til it-ansvarlig på fødeavdelingen om at id-nummer skal slås sammen.

b) Ta ut etiketter.

Natus:

a) Alle differensieres til rød gruppe, skriv inn årsak til elektiv sectio. Alle punkter i blå topptekst gjennomgås.

b) Husk pårørende i pasientoversikten.

c) Helsekortet fylles ut. ”Helsekort for gravide” brukes som utgangspunkt for retting av personlige data som adresse, fødselsdato, osv.

d) Husk å sjekke Hepatittprøver, HIV og Rhesus (disse prøvene er ikke lovpålagt å ta, men er anbefalt tatt av risikopasienter, se evt nasjonal veileder)

e) Dersom kvinnen har flere fødsler protokollert i Natus, skal alle punkter i blå topptekst, pasientoversikt og helsekort gjennomgås og signeres for på nytt. Husk også å fjerne ikke relevante NB notat(er), (ønskebrev etc. som ikke er aktuelle for denne fødselen.)

f) Funn og informasjon som er utført under mottaksundersøkelsen føres i Natus.

g) Antibiotikaprofylakse: Antibiotikaprofylakse KK Skriv NB notat. (Føres på papir-medikamentkurve.)

 

MRSA, ESBL og VRE:

Alle kvinner skal før innleggelse spørres om de har vært behandlet ved sykehus utenfor Norden, eller vært i flyktningleir i løpet av det siste året.  

a) Dersom NEI; dokumenter i journalnotat i Natus: ”MRSA prøver ikke aktuelt nå.”

b) Dersom JA; skal kvinnen ta prøver snarest. MRSA hurtigtest (PCR) (A) (Ikke tilgjengelig)

Skriv NB notat i Natus!

Ved risiko og ukjent status må jordmor ta på seg munnbind og hansker, og alt personale som involveres informeres. Informer kort om MRSA og smittespredning. Prøvene må tas før innleggelse for å unngå isolering.Ved bevgelse i sykehuset skal kvinnen gå korteste vei inn/ut for å unngå eventuell smitte inntil prøvesvar foreligger, (kvinnen bør ha på seg munnbind når hun går ut av huset.)

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

 

Blodprøver rekvireres på blodprøveskjemaene: Hb og B-bank. Blodprøver tas dagen før operasjon. Ved operasjon mandag tas blodprøver på fredag. Blodprøvene kan tas av legesekretær tilknyttet fødens ø-hjelp poliklinikk. 

Journalopptak av lege før operasjon

Kvinnen har på forhånd hatt en konsultasjon hos lege på fødepoliklinikken (Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg) Legen dikterer poliklinisk innkomstjournal etter rutine.

Samtale med anestesilege skjer på indikasjon. 

Jordmor informer om det som skal skje på operasjonsdagen:

-    Kvinnen møter ved fødeavdelingen til avtalt tid operasjonsdagen: Nr 1 på opr.programmet møter kl 07:00, nr 2 møter kl 08:00 og nr 3 møter kl 09:00

-    faste: (Ikke spise etter kl 24:00, kan drikke klare væsker fram til 2 timer før inngrepet)

-    eventuelt klyx/microlax

-    pårørende på operasjonsstuen

-    barnet og våre rutiner med tilsyn på forrommet

-    informere om muligheten til å ha kontinuerlig hud-mot-hud kontakt på operasjonsstua 

           Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel

-    forberedelsene før operasjon: kateteter, veneflon 

-    bedøvelse: spinal 

-    ta av smykker før inngrepet

-    Etter inngrepet: overvåkes på oppvåkningen, amming, flyttes til barsel 7G.  (Kvinnene ligger på dobbeltrom.)

-    informere om at dersom kvinnen står på blodfortynnende medisin (klexane) kan hun ta kveldsdosen men ikke morgendosen.

 

Papirer som legges i oppholdsmappe i arkivet ved fødeavdelingen:

     kopi av Helsekortet for gravide

-      ”Pre- og postoperativ journal”

-      preoperativ sjekkliste

-      ”Pasienter fra føden” (leveres til oppvåkningsavdelingen etter forløsning.)

-      Klisterlapper

-      klargjort navnebånd

-      medikamentkurve papir

-      O-NEWS kurve

-      Rh neg – lag ferdig blodbankskjema for navlestrengsblod og Rh lapp til barsel

-      dersom det er planlagt på forhånd at barnet skal overflyttes nyfødt intensiv 3D : "Over flyttingsskjema nyfødt, - fra fødeavdelingen til nyffødt intensiv 3D"

 

Husk å avslutte kontakten i Dips og Natus.