Kols treningsprogram

Kols treningsprogram v. 1.0, 12.01.2012

 

Sit godt innpå stolen, ha begge beina i golvet. Slapp av i skuldre og armar.

Trekk begge skuldrene rett opp mot øyrene, pust djupt inn. Senk skuldrene roleg tilbake til utgongspunktet, pust roleg ut igjen.

 

Sit godt innpå stolen, ha begge beina i golvet. Slapp av i skuldre og armar.

Bøy hovudet roleg til eine sida, ta hovudet tilbake til midtstilling. Bøy hovudet roleg til motsatt side, ta hovudet tilbake til midtstilling.

 

Sit godt innpå stolen, ha begge beina i golvet. Slapp av i skuldre og armar.

Trekk haka inn, bøy hovudet ned og  krum ryggen i ein roleg bevegelse medan du puster ut. Rull rolleg opp igjen til utgongsstilling medan du puster inn.

 

Sit godt innpå stolen, ha begge beina i golvet. Slapp av i skuldre og armar.

Strekk eine armen opp mot taket, trekk pusten inn, senk armen ned igjen og pust ut. Deretter strekker du den andre armen opp mot taket.

 

Ha begge beina i golvet, senk skuldrene. Ha strikken rundt eine foten, hald strikken i samme sides hånd.

Bøy opp i albogen slik at du får hånda opp til skulderhøgd, pust inn. Før hånda tilbake til utgongspunktet, pust ut. Skift side slik at den andre armen også får trening.

 

Sit med begge beina i golvet, seink skuldrene. Ha stikken i begge hendene. Den eine hånda har du ved låret, den andre i høgd med magen.

Strekk den øverste hånda ut til sida, strekk i albogen medan du held igjen strikken med den andre hånda, pust inn. Tilbake til utgongspunktet, pust ut. Skift side slik at den andre armen også får trening.

 

 

Sit med begge beina i golvet, senk skuldrene, ha strikken i begge hendene.

Strekk begge hendene ut til sidene så langt du kjem medan du puster inn. Før hendene tilbake til utgongspunktet og pust ut.

 

Stå eit godt steg frå veggen. Plasser begge hendene i brysthøgde på veggen foran deg.

Bøy i begge albogane slik at du seinker overkroppen mot veggen. Strekk albogane ut igjen. Husk å puste medan du trener.

 

Stå med begge beina i golvet, stå godt på heile foten.

Bøy i kne og hofter, før overkroppen framover. Gjer det som om du skal setje deg på ein stol. Strekk deg opp igjen. Husk å puste medan du trener.

 

Kilde:

Kols-rehabiliteringen ved Haugesund Sjukehus, Helse Fonna HF, 2005.