Stoffskiftepatologi i svangerskap v. 2.1, 11.10.2018

Prosedyre Kvinneklinikken SUS© 

Endringer er understreket

(Fullstendig omskrevet prosedyre mars 18)

Hypotyreose

 • Det anbefales prekonsepsjonell optimalisering av behandling, TSH bør være 0,5-2,5 mIU/L

 • Ved behandlet hypotyreose før sv.skapet bør levotyroksin-dosen økes med 20-30% ved påvist positiv graviditetstest.

 • Ofte behov for økning av levotyroksin-dosen i løpet av sv.skapet, mange må øke med 50-100 %.

 • Doseres etter TSH-verdi. Behandlingsmål: 1.trimester 0.1-2.5mIU/L, 2.trimester 0.2-3.0mIU/L, 3.trimester 0.3-3.5mIU/L. TSH og FT4 bør kontrolleres hver 4.uke.

 • Hos kvinner med hypotyreose sekundært til tidligere behandlet hypertyreose anbefales kontroll av TRAS i slutten av 2. og 3. trimester (uke 36). Ved Høy TRAS >3 ganger øvre referansegrense, bør pas. henvises fødepoliklinikken for kombinert konsultasjon hos gynekolog og endokrinolog.

 • Gravide som er thyroidectomert pga. cancer må supprimeres i graviditeten. Følg TSH nivået som kvinnen har fått anbefalt før graviditeten.

Hypertyreose

 • Gravide med kjent/nyoppdaget hypertyreose skal henvises fødepol for oppfølgning av endokrinolog og obstetriker.

 • Optimalt bør tilstanden være ferdigbehandlet før graviditet. Evt. graviditet bør planlegges med behandlende endokrinolog.

 • Karbimazol (Neo-Mercazole®) er kontraindisert i 1.trimester. Skift til Propyltiouracil (Propyltiouracil®) ved planlagt svan­ger­skap (passerer noe mindre over til placenta og morsmelk). Vurder å bytte tilbake til Karbimazol etter sv.sk.uke 12.
 • Ktr. TSH, fri T4 og T3 initialt hver 2. uke, deretter hver 3.-4.uke. TRAS må måles i slutten av 2. og 3. trimester (ca uke 36)
 • Økt risiko for intrauterin veksthemming og føtalt struma, særlig ved høye TRAS-verdier og/eller behandling med tyreostatika.
   

  Diagnose av nyoppstått hypertyreose.

 • Primært endokrinologisk utredning/behandling.

 • TSH, fri T4 og T3 for å stille diagnosen.

 • Hypertyreose som debuterer under svangerskap kan være en vanskelig diagnose da lette hypertyreose-symptomer er normale i graviditeten.

Barnet

 • TSH-reseptor antistoff (TRAS) kan passere placenta og gi hypothyreose hos barnet i nyfødtperioden. Thyreoideaprøver i neonatalperioden. Ved høy TRAS (>3 x øvre ref.grense) må barnelege informeres mtp kontroll av barnet etter fødsel.

 • Levotyroxin går ikke over i morsmelk og mor kan amme.

 • Ved behandlingstrengende hypertyreose hos mor som vil amme, anbefales Karbimazol (Neo-Mercazole®) framfor Propyl­tiouracil (Propyltiouracil®). Neo-Mercazole inntil 20 mg/dag fordelt på to doser anbefales tatt rett etter amming. Dette regnes som sikker behandling i forhold til barnet. Ved bruk av > 10 mg/dag over tid bør barnets tyroideafunksjon følges månedlig. Barnelege kontaktes for evt. oppfølgning av barnet.