Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn v. 1.0, 23.06.2020