Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn v. 1.1, 20.09.2022