Seksjonsleder Terapi, HABU

Seksjonsleder Terapi, HABU v. 1.2, 06.12.2021

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede.

 

Kvalifikasjoner:

Helse- og eller sosialfaglig utdanning. Annen relevant bakgrunn (ikke helsefaglig) kan også være aktuell. Relevant lederutdanning er ønskelig.

 

Ansvarsområde:

Stedfortreder for avdelingssjef.

Bistå avdelingssjef i forhold til personaladministrative og økonomiske oppgaver.

Videreutvikle og vedlikeholde avdelingens system for kvalitetsstyring i henhold til vedtatte mål og gjeldende krav for virksomheten.

Utvikling av avdelingens drift i samarbeid med ledergruppen og faggruppeledere.

Koordinere og dokumentere HABU sitt HMS arbeid.

Sørge for at IKT verktøy blir implementert i avdelingen, og være en pådriver i planarbeid i avdelingen.

 

Samarbeid:

Deltar i avdelingens ledergruppe. Bidra til et tverrfaglig godt samarbeidsklima i avdelingen hvor fokus på drift, HMS, organisasjon, fag, forskning og utvikling er fremtredende.

 

Arbeidsoppgaver:

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

  

Fagutvikling:

Plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.