Informasjon til deg som har valgt å rekonstruere brystet med DIEP-lapp v. 1.5, 09.01.2019