Svangerskap - Abort - utskrapning - etter abort - pasientinformasjon (Engelsk) v. 1.1, 09.12.2020