Håndtering av svangerskap ved passert termin v. 3.2, 13.12.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Prosedyren er omarbeidet

 

Håndtering av svangerskap ved passert termin. Risikoscorings-skjema.

 

 1. Hensikt: 

Sikre god helsehjelp til gravide som skal vurderes for induksjon fordi de ikke har født innen termindato.

 

 1. Omfang:

Prosedyren omfatter kvinner som ikke har født spontant innen termindato.

 

 1. Definisjon:

Et svangerskap defineres som overtidig fra og med dag 294 (≥42uker +0 dager)

 

 1. Ansvar:

Dokumentadministrator er ansvarlig for oppdatering av prosedyren. Avdelingsledelsen er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å holde seg oppdatert i prosedyren.

 

 

5.    Beskrivelse:

 

 

Høy risiko: Kvinner som skal anbefales induksjon på termindato (40+3 uker):

 

Middels risiko: Kvinner som skal anbefales induksjon 4 dager over termindato (41+0 uker):

 • Gravide som får 2 poeng med utgangspunkt i scoringsskjema skal tilbys time til induksjon ved 41+0 uker (induksjonsdag kan tilpasses etter avtale med overlege i samråd med kvinnen, i forhold til helg/helligdag og ut fra vurdering av kvinnens risiko).
  Dersom man utsetter induksjonen må kvinnen tilbys en terminkontroll ved 41+0 og igjen hver 2.-3 dag dersom hun ikke induseres/har født.
 • Fødested; Utgangspunktet er at disse kvinnene skal føde på fødeavdelingen på grunnlag av risikovurderingen. Det åpnes for individuell vurdering av fødsel på fødeloftet ut fra hvilke forhold som har ført til at hun har blitt scoret med 2 poeng. Vurderingen skal skje i samråd med vakthavende overlege og dokumenteres.

 

Lav risiko: Kvinner som skal settes opp til induksjon eller terminkontroll 7-9 dager etter termin.

 • Gravide som får 0 eller1 poeng med utgangspunkt i scoringsskjema skal anbefales induksjon eller terminkontroll på dag 7-9 etter termin.
 • Noen utvalgte problemstillinger skal anbefales direkte induksjon på dag 7-9 og trenger ikke settes opp til terminskontroll. Disse skal føde på fødeavdelingen.
  Dette gjelder

-          Kvinner som regelmessig bruker snus eller tobakk

-          Kostregulert sv.sk. diabetes.

-          SUA :  Singel umbilical artery - SUA

-          Tidligere intrauterin fosterdød etter sv.sk.uke 23

-          En av følgende kroniske sykdommer:

  • Revmatologisk sykdom med teoretisk risiko for vekstretardasjon
  • Kronisk nyresykdom
  • Hypothyreose
 • Alle andre tilbys en terminkontroll dag 7-9 og deretter vurdering av tidspunkt for induksjon innen dag 11. Dersom det ikke tilkommer risikofaktorer kan disse induseres og føde på fødeloftet
 • For oppfølging etter terminkontroll, se nederst i denne rutinen.

 

Bruk av risiko-scoringsskjemaet:

 • Kvinnen scores første gang ved rutineultralyd undersøkelsen (se scoringsskjema), og det dokumenters på scoringsskjemaet som kvinnen oppbevarer sammen med sitt helsekort.
 • Neste vurderinger skjer ved sv.sk.kontroller fra og med 38 ukers svangerskap, og poengsummen legges sammen med første poengsum fra rutineultralyd undersøkelsen.
 • Den sammenlagte sum av poeng angir når kvinnen skal henvises til fødeavdelingen for induksjon/evt. terminkontroll.

 

Risiko-scoringsskjema: Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin

 

Terminkontroll 7-9dager over termin

 • Kvinner som havner i gruppen «Lav risiko» og tilbys terminskontroll (se pkt «Lav risko» over) møter på fødeavdelingens ø-hjelps poliklinikk på hverdager på dag 8 etter termin (41+3 uker.)
 • De som er på dag 8 på lørdag kan få time på fredagen på dag 7, og de som er på dag 8 på søndag kan få time på mandagen på dag 9.
  Evt. terminkontroll i helgene skjer på fødeavdelingen.

Terminkontrollen skal bestå av:

 • Ultralyd med føtometri, vurdering av fostervannsmengde og fosterbevegelser.
 • CTG
 • BT-kontroll
 • Urinstix
 • Ved normale funn ved terminkontroll kan den gravide settes opp til induksjon av fødsel senest dag 11 etter termin.
 • Kvinnens ønske skal tas hensyn til ved beslutning om induksjonsdag.

Følgende funn er indikasjon for induksjon samme dag:

 • Mer enn minus 15% vekstavvik
 • Dypeste fostervannslomme under 20 mm
 • Ikke normal CTG
 • BT over 140/90

Dersom det på grunnlag av terminkontroll foreligger indikasjon for induksjon samme dag, møter kvinnen på fødeavdelingen og skal overvåkes som rød gruppe i tråd med:

Overvåking fødsel grønn og rød gruppe

Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio)

Bestilling av time i DIPS: Timebestilling Dips ø.hjelp og induksjoner i rød gruppe fødeavdelingen

Pasientinformasjon: Fødsel - Igangsetting av fødsel - Pasientinformasjon (Norsk-Engelsk) (må oppdateres)

Referanser:

 

1.            Nguyen, T., et al., A discrepancy between gestational age estimated by last menstrual period and biparietal diameter may indicate an increased risk of fetal death and adverse pregnancy outcome. BJOG, 2000. 107(9): p. 1122-9.

2.            Nakling, J. and B. Backe, Adverse obstetric outcome in fetuses that are smaller than expected at second trimester routine ultrasound examination. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2002. 81(9): p. 846-51.

3.            Ebbing, C., et al., Velamentous or marginal cord insertion and the risk of spontaneous preterm birth, prelabor rupture of the membranes, and anomalous cord length, a population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand, 2017. 96(1): p. 78-85.

4.            Ebbing, C., et al., Isolated single umbilical artery and the risk of adverse perinatal outcome and third stage of labor complications: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand, 2020. 99(3): p. 374-380.

5.            Ensing, S., et al., Recurrence risk of low Apgar score among term singletons: a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand, 2014. 93(9): p. 897-904.

6.            Hauspurg, A., et al., Placental findings in non-hypertensive term pregnancies and association with future adverse pregnancy outcomes: a cohort study. Placenta, 2018. 74: p. 14-19.

7.            Haavaldsen, C., et al., The impact of maternal age on fetal death: does length of gestation matter? Am J Obstet Gynecol, 2010. 203(6): p. 554 e1-8.

8.            Flenady, V., et al., Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011. 377(9774): p. 1331-40.

9.            Bay, B., S. Boie, and U.S. Kesmodel, Risk of stillbirth in low-risk singleton term pregnancies following fertility treatment: a national cohort study. BJOG, 2019. 126(2): p. 253-260.

10.          Marufu, T.C., et al., Maternal smoking and the risk of still birth: systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 2015. 15: p. 239.

11.          Stacey, T., et al., Gestational diabetes and the risk of late stillbirth: a case-control study from England, UK. BJOG, 2019. 126(8): p. 973-982.

12.          LifeCycle Project-Maternal, O., et al., Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes. JAMA, 2019. 321(17): p. 1702-1715.