Arbeidsbeskrivelse renhold anestesi SOP v. 1.1

 

ORGANISERING.

Renholdspersonellet er organisert under operasjonsavdelingen.

   

 

ALLE SEKSJONER.

Innledningsrommene ryddes, rengjøres og klargjøres.

Bord og benker tørkes over og boss tømmes.

Rengjøre, rydde og klargjøre anestesiutstyr inne på operasjonsstua etter bruk.

Se Prosedyren Rengjøring. Arbeidsbeskrivelse for rengjøring av anestesiutstyr (Ikke tilgjengelig)

Sjekke alle vaskemaskiner og tørkeskap og sette evt. utstyr på plass.

Fylle på tepper i slusa, og i de grønne skapene på forrommene.

Sjekke/bytte bokser for brukte sprøytespisser.

Sjekke evt. fylle på spritdispenserne.

Fylle på latexfrie hansker på forrommene.

Fylle på i de blå skapene på anestesigangen.

 

 

GYNEKOLOGISK SEKSJON.

Asfyksibord (barnebordet) på forrommet stue 11 og stue 12 klargjøres etter bruk.

Ventilasjonsbagen til barn tørkes av eller demonteres og vaskes i maskin.

Beskjed gis av anestesisykepleier.

Montèr ny sugeslange, event.kolbe