Til deg som skal hjertebehandles ved HUS v. 1.5, 22.05.2020