Jordmor føde/barselseksjonen

Jordmor føde/barselseksjonen v. 1.5, 14.03.2023

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©                              

Kvalifikasjonskrav:

·         Norsk autorisasjon som jordmor

Organisatorisk plassering:

 • Avdelingsjordmor er nærmeste leder 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • vise omsorg og gjøre tiltak i forhold til kvinnens fysiske, psykiske og sosiale behov under svangerskap, fødsel og barseltid
 • ansvar for observasjon av normale svangerskap og i samarbeid med lege ved avvikende svangerskap
 • ansvar for å fremme og lede den normale fødsel
 • når fødselen avviker fra det normale, holde ansvarshavende jordmor informert og

gjøre tiltak i samarbeid med lege

 • ansvar for observasjon og pleie av det nyfødte barn
 • ammeveiledning i samsvar med Kvinneklinikkens ammeprosedyre/anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming
 • anvende tilgjengelige ressurser for å fremme familiens helse og velvære
 • jobbe kunnskapsbasert og holde seg faglig oppdatert. Delta på simuleringstrening som in Situ og simuleringsdager, og bruke kompetanseportalen.
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende rutiner i EQS
 • undervise og veilede studenter og nyansatte
 • tilstrebe pasientsikkerhet og kontinuitet ved hjelp av SBAR og sjekklister både ved skriftlig og muntlig rapportering og overflyttinger mellom poster og mellom 1. og 2.linjetenesten
 • samarbeide med og oppdatere ansvarshavende jordmor for at hun skal kunne se behov og bruke ressursene best mulig
 • være ansvarshavende jordmor når dette er delegert Ansvarshavende jordmor FA, 7G, 7H og 7I- Funksjonsbeskrivelse
 • tilstrebe forutsigbarhet i omsorgen ved å gi relevant informasjon
 • dokumentere i henhold til gjeldende rutiner
 • bidra til tverrfaglig samarbeid og diskusjoner
 • bidra til å bruke TALK
 • bidra til positivt arbeidsmiljø
 • medansvar for avdelingens økonomiske ressurser

 

Samarbeidsforhold:

 • samarbeide på tvers av enhetene på Kvinneklinikken
 • samarbeide tverrfaglig

 

Andre bestemmelser

 • Turnusarbeider