Arbeidsbeskrivelse for renholdsassistentene, seksjon ØST v. 2.0, 22.03.2017

 

 

         Følge gjeldende arbeidsliste for renhold som er felles for anestesiavdelingen.

            Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

           Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

         Arbeidsoppgaver:

-      Ansvar for å klargjøre anestesiutstyr

-      Ansvar for å vaske bronkoscopet, en gang i uken og ved behov Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

-      Ansvar for ukentlig og månedlig skiftning av utstyr på anestesiapparatet 

-      Ansvar for lagerbeholdningen av forbruksmateriell

-      Ansvar for å bestille interne varer 1 gang pr. uke eller etter behov

-      Ansvar for å ha oversikt over eksterne varer på lager

-      Ansvar for å hente forbruksmateriell fra lageret i syd

-      Ansvar for å levere / hente utstyr fra medisinsk teknisk avdeling.

-      Ansvar for å lage svelgtamponger og påse at disse blir sterilisert

-       

 

         Arbeid på forberedelsesrom, vaskerom og lager

-      Ansvar for å fylle på forbruksmateriell i skuffer og skap

-      Ansvar for å vaske skuffer og skap etter behov

-      Ansvar for å tømme boss / makulere sensitive opplysninger

-      Ansvar for å holde orden – påse at alt er på sin plass

 

 

 

         Fellesansvar

-      Være med å holde kjøkkenet rent og ryddig

-      Samarbeide med renhold operasjon slik at programflyten går smidig

-      Holde orden på barnerommet