Arbeidsbeskrivelse for renholdsassistentene, seksjon ØST v. 2.0

 

 

         Følge gjeldende arbeidsliste for renhold som er felles for anestesiavdelingen.

            Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

           Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

         Arbeidsoppgaver:

-      Ansvar for å klargjøre anestesiutstyr

-      Ansvar for å vaske bronkoscopet, en gang i uken og ved behov Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

-      Ansvar for ukentlig og månedlig skiftning av utstyr på anestesiapparatet 

-      Ansvar for lagerbeholdningen av forbruksmateriell

-      Ansvar for å bestille interne varer 1 gang pr. uke eller etter behov

-      Ansvar for å ha oversikt over eksterne varer på lager

-      Ansvar for å hente forbruksmateriell fra lageret i syd

-      Ansvar for å levere / hente utstyr fra medisinsk teknisk avdeling.

-      Ansvar for å lage svelgtamponger og påse at disse blir sterilisert

-       

 

         Arbeid på forberedelsesrom, vaskerom og lager

-      Ansvar for å fylle på forbruksmateriell i skuffer og skap

-      Ansvar for å vaske skuffer og skap etter behov

-      Ansvar for å tømme boss / makulere sensitive opplysninger

-      Ansvar for å holde orden – påse at alt er på sin plass

 

 

 

         Fellesansvar

-      Være med å holde kjøkkenet rent og ryddig

-      Samarbeide med renhold operasjon slik at programflyten går smidig

-      Holde orden på barnerommet