FOU koordinator HABU

FOU koordinator HABU v. 1.2, 09.04.2021

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede.

 

Kvalifikasjoner:

Hovedfag/Mastergrad innen relevant fagområde.

Erfaring fra arbeid i den spesialiserte habiliteringstjenesten for barn og unge.

Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Ansvar og oppgaver:

 

Holde oversikt over gjeldende lover og regler for forskning ved SUS, herunder oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter, personvern, etikk, oppbevaring og overføring av av data, etc.

Formidle nødvendig kunnskap om dette til forskere i avdelingen, og bidra til at alle forskningsprosjekt i avdelingen gjennomføres etter gjeldende forskrifter.

Holde oversikt over muligheter for søknad om økonomisk støtte, stipend etc, og formidle dette til avdelingens ansatte.

Holde oversikt over alle pågående forskningsprosjekter i avdelingen, hvem som er ansvarlig for prosjektene, bidra til at nødvendige søknader og godkjenninger for gjennomføringer av forskningsprosjekt foreligger før oppstart.

Gi årlige rapporter om forskningsaktiviteten ved avdelingen til avdelingsledelsen.

Holde oversikt over publikasjoner der ansatte i avdelingen medvirker og gi årlig rapport om dette til avdelingsledelsen.

Stimulere og oppfordre de ulike faggruppene i avdelingen til forskning, (og bidra med forslag til tverrfaglige forskningsprosjekter).

Bidra etter behov og mulighet med veiledning i søknader og gjennomføring av prosjekter til avdelingens øvrige ansatte, herunder veiledning ved phd prosjekt. 

 

Samarbeid:

FOU-medarbeider har nært samarbeid med avdelingssjef, de enkelte faggrupper på HABU, forskningsmiljøet på SUS og andre relevante institusjoner.