Reparasjon av utstyr tilhørende anestesiavdelingen v. 1.1, 01.08.2013

 

Hensikt

Sikre at alt medisinsk og annet teknisk utstyr i avdelingen til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

 

Ansvarlig

Avdelingens ledelse er ansvarlig for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for reparasjon av utstyr i avdelingen som er i samsvar med overordnet retningslinje ved SUS.

Den enkelte ansatte er ansvarlig for å følge disse retningslinjer.

 

Rutiner

Den som oppdager feilen:

Alle brukere som oppdager feil ved utstyr er pålagt å melde fra til avdelingssykepleier/fagansvarlig sykepleier på gjeldende seksjon eller sette utstyret til side til en av disse er tilgjengelig.

Skriv en kort redegjørelse på hva som er galt og merk utstyret med ”skal ikke brukes”.

 

Avdelingssykepleier og fagansvarlig sykepleier

Rekvirerer reparasjon av utstyr og utbedring av mangler.

 

Medisinsk teknisk utstyr:

Avdelingssykepleier eller fagansvarlig sykepleier ved gjeldende seksjon fyller ut skjema til medisinsk teknisk avdeling: Service og reparasjonsanmodning.

Utstyret blir så sendt medisinsk teknisk avdeling av portørtjenesten ved SOP.

Kir.arb. avd. og ØNH leverer selv ned utstyr til reparasjon

 

OBS.   Alvorlig feil på medisinsk teknisk utstyr meldes i Synergi.

MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

1.11 Avvik/uønskede hendelser innen strålevern (Ikke tilgjengelig)

MU - Alvorlig uønsket hendelse varsling plakat (Ikke tilgjengelig)

 

Reparasjon av annet utstyr, dører, vasker etc.:

Avdelingssykepleier eller fagansvarlig sykepleier ved gjeldende seksjon rekvirerer reparasjon av utstyr elektronisk, etter overordnet rutine ved SUS;

Åpne ikonet for ServiceSenter på skrivebordet.

Logg inn med avdelingens kostnadsnummer og fyll ut skjema.

Romnummer står øverst på døren.

 

Reparasjoner som ikke kan vente til neste hverdag må meldes til SUS servicesenter 8144 av vakthavende anestesisykepleier.  

 

Reparasjoner av større skader på golv, vegger etc meldes oversykepleier direkte eller via verneombud som tar saken videre til vernerunden som avvikles vår og høst.

 

Dokumentasjon

Bilag på utfylt skjema oppbevares i perm til dette formål som står mellom stue 6 og 7,

ØNH eller Kirurgisk arbeids avdeling.