Uterussarkom v. 1.6

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

 

Ved mistanke om sarkom preoperativt eller påvist sarkom, henvis pas. til KK HUS (Haukeland Universitetssjukehus) som videreformidler til sarkomgruppen. Diskuteres på MDT møte

 

C54.1 Sarkom fra endometriet

C54.2 Sarkom fra myometriet

 

Histologiske typer

 

Relativ frekvens

Leiomyosarkomer

63%

Endometriestromasarkomer

21%

Adenosarkomer

6%

Udifferensierte endometrie / uterine sarkomer

5%

Andre typer 

5%

 

 

 

 

 

Symptomer og diagnostikk

 

Ofte asymptomatisk, oppdages postopeativt i histologien.

 

Sarkomutvikling i myomatøs uterus mistenkes: myomet uskarpt avgrenset, nekrose i tumor hos postmenopausale pasienter.

 

Smerter er signifikant hyppigere ved leiomyosarkom enn ved myom.

 

Hvis biopsi ta den transvaginalt om mulig. Stikkanalen skal legges slik at den kan eksideres ved etterfølgende operasjon. Unngå biopsi gjennom fri bukhule pga risiko for søl av tumorceller

 

Utredes:

  CT abdomen/bekken/thorax + MR bekken

 

Behandling

Diskuteres på Klinisk beslutningsmøte eller MDT møte

Kirurgi er viktigst. Unngå søl intra abdominalt

 

  Hysterektomi 

  Salpingo-oophorektomi(evt)

 

 

 

Kontroller

 

Ÿ Hver 6. mnd i 5 år med CT abd/bekken/thorax anbefales og GU med vaginal UL

Ÿ senere årlige kontroller i 5 år (jfr sarkomgruppen ved HUS )