Glukose/insulindrypp v. 1.2

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

Før/ved  operasjon/sectio

 • Gravide med insulinkrevende diabetes mellitus skal ha glukose/insulin pre- og peroperativt ved elektiv sectio og andre planlagte operasjoner i svangerskapet.
 • NB: Strengere regulering hos gravide enn hos ikke-gravide (blodsukker mål 5-8 hos gravide, men 6-10 hos ikke gravide).

For å regulere blodsukkeret ved behov

 • Glucose/Insulindrypp er noen ganger aktuelt under fødsel dersom kvinnen har problemer med å styre blodsukkernivået sitt selv.
 • Ved Celeston® behandling:
  • Ved tablettbehandlet/kostregulert diabetes hos gravide kan det være behov for Glucose/Insulindrypp, men det brukes ikke rutinemessig. Mål blodsukker en gang per time, dersom stigning til > 8 mmol/L start med glukose/insulindrypp (benytt "standard blanding"- se nedenfor). Ved stabile målinger < 8 kan blodsukker måles noe sjeldnere f.eks hver 2.time
  • Ved insulinbehandlet diabetes hos gravide må det gis Glucose/Insulindrypp. Bruk "Konsentrert blanding", (se nederst i prosedyren).

Generelt

 • Vanlig s.c. Insulin seponert mens dryppet pågår
 • Andre drypp kan gå parallelt (NaCl, Ringer, Glukose etc).
 • Pas kan spise ved siden av men må da sette ekstra måltidsdoser med Insulin i tillegg til dryppet ut fra egne mål/vurderinger. Eventuelt dobles dråpetakten fra måltidets start og i ca 2 timer.
 • Når pas. får Insulin i.v. har Insulinet en halveringstid på 5 min; Dryppet bør derfor ikke stoppes i mer enn maks 30 min. Hos gravide bør ikke dryppet stoppes av andre årsaker enn hypoglykemi.
 • Når en går over til subkutant Insulin skal en derfor fortsette med Insulin i.v. i 30-60 min etter at s.c. hurtigvirkende Insulin er satt. Dersom kun langsomtvirkende Insulin er satt, fortsettes dryppet i 2-4 timer.
 • Seponering/reduksjon av dryppet når insulinbehovet er normalisert/stabilisert. Ved fødsel er dette vanligvis umiddelbart etter forløsning.

 

Standard blanding

Hurtigvirkende Insulin (NovoRapid®) 50 IE blandes i 500 ml Glukose 5% (dvs. 1 IE / 10 ml)

Dette er samme blanding og dosering som brukes både til gravide og ikke-gravide. Infusjonshastigheten justeres i hht tabellen nedenfor:

 

            Infusjonshastighet:                     DAG kl 08-22                NATT kl. 22-08

Blodsukker

mmol/l

 

Infusjon

ml/time

 

Infusjon

ml/time

< 5

 

0

 

0

5 -  7

 

10

 

5

7 - 10

 

15

 

10

10 - 13

 

20

 

15

13 - 18

 

30

 

20

> 18

 

40

 

30

 

Blodsukker måling hver time i startfasen.

Ved stabil situasjon, evt. noe sjeldnere (f.eks. hver 2.-4.time)

Behandlingsmål for gravide er blodsukker mellom 5-8.

Skjema: Glucose/Insulin-drypp gravide (Ikke tilgjengelig)

  

Konsentrert blanding

Insulin/Glukose drypp ved Celestone-behandling til gravide med Insulinbehandlet diabetes/svangerskapsdiabetes:

Hurtigvirkende Insulin (NovoRapid®) 100 IE blandes i 500 ml Glukose 5% (dvs. 2 IE / 10 ml). Samme infusjonshastighet som i tabellen over.