Pasient informasjon: Korreksjon av penis v. 1.0, 22.09.2015