Pasient informasjon:Hexvix i blæren før TUR B operasjon v. 1.1