Pasient informasjon:Hexvix i blæren før TUR B operasjon v. 1.1, 08.06.2020