Gynekologisk kreft
Gynekologisk kreft
1. Gynekologisk kreftforløp
Ambulansebestilling - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Ascitestapping på 4AC
Bestillingsrutiner - planlegging av hjemreise - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Forbruksmateriell - Rekvisisjonsskjema - Gynekologisk kreftforløp
Gynekologisk kreft - Pasientforløp for utredning og behandling
Inkontinensutstyr fremgangsmåte for søking - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Innleggelse av kreftpasient - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Kreftkoordinator gynekologisk avdeling
Kreftpasienter fra innleggelse til utskrivelse - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Mottar kommunale tjenester - ingen endring av behov - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Mottar kommunale tjenester - økt behov - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Ny bruker av kommunale tjenester - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Næringsmidler - fremgangsmåte for søking - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Oppfølging og kontroll - Gynekologisk kreftforløp 4AC
PEG - Rekvisisjonsskjema - Gynekologisk kreftforløp
Pleiepenger - fremgangsmåte for søking - pasientforløp 4C
Pleiepenger legeerklæring Kvinneklinikken
Prosedyrer og inngrep under innleggelsen - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Pyelostomikateter - Bestillingsliste 4AC
Samhandling med kommunehelsetjenesten - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Samhandling ved utskrivelse av pasienter - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Samhandling, prosedyrer og bestillingsrutiner for kreftpasienter - Gynekologisk kreftforløp 4AC
SmofKabiven og klare væsker - fremgangsmåte for søking - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Stomi og pyelostomiutstyr - fremgangsmåte for søking - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Subcutan/epidural smertebehandling - Rekvisisjonsskjema - Gynekologisk kreftforløp
Symptomer og problem - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Søking på forbruksmateriell til PleurX dren - Gynekologisk kreftforløp
Transport ved utskrivelse - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Utskrivelse ambulansebestilling - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Utskrivelse av pasienter - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Utskrivelse drosjebestilling - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Utskrivelse privat transport - Gynekologisk kreftforløp 4AC
Åpen kontakt registrering - Gynekologisk kreftforløp 4AC