Arbeidsbeskrivelse for Vaktleder Akuttmottak v. 2.0, 19.12.2016