Pasient informasjon: Fjerne stein i urinlederen med laser /ureterorenoscopi. med laser ( URS - L) v. 1.5