Hormonbehandling: Testosteron til kvinner v. 1.1

Ny prosedyre Kvinneklinikken SUS©

 

Forfattere:

Michael Lützhøft Hansen (hovedforfatter), Trude Hammer Langhelle og Erik Andreas Torkildsen

(Siste revisjon 28.05.2021)

 

Begrep og kode:

MHT = Menopausal hormonbehandling (Menopausal hormonal therapy) Hormonbehandling

          

ICD-10: F52.0 Mangel på eller tap av seksuell lyst

 

Indikasjoner:

         Hovedindikasjon for testosteronbehandling hos postmenopausale kvinner (aldersrelatert eller kirurgisk) er Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD).

o   Diagnostikk HSDD:

§  Viktig å ta opp temaet seksuell velvære under konsultasjonen

§  “Er du seksuelt aktiv? "Har du bekymringer rundt dette?"

§  Erkjenn: “Dette er et viktig emne. Kan du fortelle meg mer om problemet?”

§  “Hvordan var sexlivet ditt før? Hvordan og når la du merke til endringen? (overgangsalder relatert, etter fødsel osv.)

§  Tap av spontan lyst. Tap av responsiv lyst (reaksjon på stimuli og/eller partner)

         Prematur ovarialinsuffisiens (POI): kvinner med POI, inkludert kirurgisk overgangsalder, bør testosteronbehandling overveies/tilbys (Davis S, 2020). Det bemerkes at testosteron bør være en del av retningslinjene (Bitzer J, 2020).

         En rekke andre symptomer kan også avhjelpes ved testosteronbehandling: Tretthet, generell velvære, ‘foggy brain’, ofte tilstede hos pasienter med POI i utilstrekkelig MHT-behandling. Positiv effekt på tap av ben- og muskelmasse, hukommelse og metabolisme.

 

Kontraindikasjoner:

         Graviditet og amming. Ingen andre etablerte absolutte kontraindikasjoner.

o   Kreft blir ofte tatt opp som en bekymring. Testosteronbehandling hindrer proliferasjon av endometriet ved samtidig østrogenbehandling, og det er ikke sett økt tetthet i brystvev ved mammografi. Det er lite sannsynlig for økt risiko for endometrie- eller brystkreft, men det finnes ikke randomiserte-kontrollerte studier med kreft som endepunkt.

 

 

Behandling og oppfølging

         Måling av testosteronnivået (både total og fritt):

o   Det er ikke nødvendig å måle blodnivåer av testosteron for å stille diagnosen av HSDD eller før behandling (se senere).

§  Analysene er upresise i de lave nivåene, som ses hos kvinner

§  «Normal konsentrasjon» hos kvinner er basert på svært få kvinner og kan variere med en faktor på 8-10! (En kan miste 9/10 av sitt opprinnelige testosteron og stadig ligge i «normalområdet»)

o   Argument for måling av testosteronnivåer:

§  Hvis mistanke om høye ufysiologiske nivåer før behandlingen startes.

§  Overvåke terapi; unngå overdosering (godt over fysiologiske nivåer).

         Dosering: TOSTRAN GEL 2%, 1 pump annenhver dag. Påføres på ren, tørr, ikke-hårete hud, f.eks. innsiden av lårene eller magen. Ikke dusj eller vask i 2 timer etter påføring

o   Tostran Gel 2%® 60 g pumpedispenser.

§  Ett gram gel inneholder 20 mg testosteron. Ett pumpetrykk gir 10 mg testosteron.

o   Testosteronkonsentrasjon hos kvinner er omtrent 1/10 av konsentrasjonen hos menn. (Dosering for menn er 6 pump daglig, som gir 60 mg).

o   Doseringen ‘annenhver dag’ er relativ lav.  Fordel: Ingen eller få bivirkninger. Ulempe: Manglende effekt, og behandlingen stoppes uten at man får prøvd ut behandlingen tilstrekkelig.

         Dosering: TESTOGEL® (50 mg/pose): En pose fordeles slik at den varer i 10 dager.

 

         Bivirkninger: Informer om mulige bivirkninger og dokumenter at informasjonen er gitt: Generelt er bivirkninger sjeldne med fysiologiske nivåer av testosteron.

o   De vanligste bivirkningene:

§  Kviser og hårvekst; ansikts- og kroppshår .

§  Alopecia, ´male-pattern´ hårtap (sjelden).

§  Dypere stemme (sjelden).

§  Vekst av klitoris (sjelden).

 

         Oppfølging: Effekt av behandling kan ta 8-12 uker. Evaluér behandlingseffekten på nytt etter 3 måneder. Vurder måling av testosteron hvis behandlingen skal fortsette. Blodprøve bør måles ca. 2 timer etter påføring.

         Klinisk effekt av behandling og manglende eller tålelig tilstedeværelse av bivirkninger er mer nyttig enn blodprøver av testosteronnivå.

         Hvis behandlingseffekten er usikker: Stopp i 1-2 måneder. Hvis pasienten da merker at det var en effekt, kan behandling gjenopptas.

         En kortere periode med høyere dose kan forsøkes. Eks. 1 pump daglig i 2 uker for å vurdere om testosteron har effekt hos pasienten.

         Det er ingen tidsbegrensning for behandling, da det ikke er sett noen alvorlig bivirkninger etter 20 års behandling med testosteron (Davis, S). Men gode langtidsdata mangler over 2 år.

 

Dihydroepiandrosteron - DHEA

 • DHEA bedrer vulvovaginal atrofi, dyspareuni og smerter ved seksuell aktivitet. DHEA kan brukes lokalt i vagina, med Intrarosa® 1 vagitorie daglig til kvelden.
 • Systemisk DHEA anbefales ikke.
  • DHEA og dens aktive metabolitt DHEA-S (sulfat) er steroidhormoner. 80% utskilles fra binyrerbark (zona reticularis) og 20 % fra ovariene.
  • DHEA-mengden faller med alder, og kvinner har ca 40% igjen ved overgangsalder. Høy interindividuell aldersrelatert fall. Relatert til skrøpelighet og død hos eldre, men det er usikkert hvilken rolle DHEA spiller i aldringsprosessen.
  • DHEA er hovedkilden til androgener hos kvinner, et aldersrelatert fall medfører fall i androgennivå.
  • DHEA sirkulerer som inaktivt pro-hormon. Virker intracellulært (intrakrinologi) og danner testosteron og østradiol avhengig av behov i hver enkelt celle, uten biologisk signifikant utskillelse av aktive hormoner til sirkulasjonen. Dermed unngås systemisk effekt av østradiol og testosteron.
  • DHEA behandling lokalt stimulerer vekst av nervefibre og medfører økt kontraktilitet av muskulatur og bindevev omkring vagina, økt lubrikasjon og økt libido
  • Resultater fra systemisk behandling er motstridende og anbefales ikke.

 

Praktiske punkter:

         Testosteronbehandling er ikke avhengig av samtidig MHT (dvs. østrogen). (Davis S, 21. juli 2020 (ref. APHRODITE STUDY, 2002).

         Testosteron og MHT (østrogen eller østrogen / gestagen) kan administreres samtidig.

         Testosteronverdi i blodet reflekterer ikke aktiviteten i cellene!

         Forklar pasienten at det kan ta 8 uker før effektene inntreffer/merkes. Maks. effekt etter 12-16 uker (3-4 måneder!). Hvis ingen effekt; forsøk evt. dobbel dose i 2 uker. Fortsatt ingen effekt: Vurdere opphør av testosteron.

         Testosteron er IKKE pro-trombotisk. Kan gis til kvinner som røyker.

 

MERK: I gjennomsnitt er serum-androgennivået hos kvinner høyere enn østrogennivået. Testosteron er et viktig hormon hos både kvinner og menn. Konseptet med "mannlige" og "kvinnelige" hormoner er en forenkling av steroid-hormoners komplekse utviklingsmessige, biologiske virkninger.

 

 

Referanser:

1:  Davis SR, Barber R. et al. Global Consensus Position Statement on the Use of Testosterone Therapy for Women. Climacteric, Vol. 22, 2019 - Issue 5.

2:  Davis, SR, Moreau M. et al.  Testosterone for Low Libido in Postmenopausal Women Not Taking Estrogen. NEJM, 359;19, 2008.

3.  Testosterone gel or sachets for the treatment of low sex drive in the menopause. Guy´s and St Thomas´ NHS Foundation Trust, 2019.

4. Jayasena CN, Alkaabi FM, Liebers CS, Handley T, Franks S, Dhillo WS. A systematic review of randomized controlled trials investigating the efficacy and safety of testosterone therapy for female sexual dysfunction in postmenopausal women. Clin Endocrinol (Oxf). 2019;90(3):391-414.

5.  Islam RM, Bell RJ, Green S, Page MJ, Davis SR.  Safety and efficacy of testosterone for women: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trial data. Lancet Diabetes Endocrinology, 2019.

6.  Traish AM, Fetten K, Miner M, Hansen ML, Guay A.  Testosterone and risk of breast cancer: appraisal of existing evidence. Horm Mol Biol Clin Invest 2010;2(1):177–190, 2010.

7.  Simoncini T, Davis SR, Birzer J. Lessons from the Global Consensus on Testosterone for Women. IMS, July 21, 2020.