Stillingsbeskrivelse sekretær v. 1.6

 

 

 

1.          Kvalifikasjoner

-          autorisert helsesekretær eller sekretær med erfaring innen relevant fagområde

-          gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

 

2.          Organisatorisk plassering

-          sekretær er administrativt og faglig underlagt administrasjonskoordinator

 

3.          Ansvarsområde/Hovedoppgaver

-          utføre kontorarbeid etter gjeldende prosedyrer

-          delta i opplæring av nyansatte og helsesekretærelever

-          har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

-          følge avdelingens HMS-bestemmelser

 

4.          Samarbeidsforhold

-          motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.          Spesielle bestemmelser

-          sekretær har taushetsplikt etter sykehuslovens §16

-          endringer i stillingsbeskrivelse kan foretas av avdelingssjefen etter at saken har vært forelagt sekretær. Endringer skal gis skriftlig