Track-modul: Oppstart utvidet

Track-modul: Oppstart utvidet v. 2.1, 16.06.2021

1.      Hensikt: 

Sikre driften på systemet og hindre unødvendig nedetid.
 

2.      Omfang:

Utvidet oppstart som skal utføres ukentlig, fortrinnsvis hver onsdag, på a3600.

3.      Definisjoner:

a3600 - automasjonssystem for prøver som analyseres på Architect c16000 og Alinity ii

4.      Ansvar:

Bioingeniører på seksjon 2

5.      Beskrivelse:

5.1      Shutdown på track

Sjekk at du er logget inn som Lab

Sett alle instrumenter og Storage off-line.

- Trykk på instrument eller modul, velg "Going Off-line" og trykk «Now»

Sjekk at det ikke står prøver på båndet:

- Automation

- Counters

Sjekk i kolonnen til venstre at: «Carriers on main track full» er 0

Når alle instrumenter er offline vil prøvene komme ut i vente rack. Instrumenter og moduler merket mørke blått er åpne og grå er stengt.

Når tracket er tomt:

- Pause tracket 

-.Løs ut alle rack på IOM bord

-.Velg Automation

- Velg System

- Velg Utilities

- Velg Shutdown Svar YES og Confirm YES

Lab innlogget: Tracket stenges ned til svart skjerm.

Admin innlogget: Stenges programvaren ned og man må så stenge Windows på vanlig måte, med windows flagg på menyen og shutdown.

- Vent til programene er avsluttet.

Skru av sikring. Gå mellom T4 og vannanlegg, åpne deksel under track på motsatt side av T4, der er det et sikringsskap.

- Åpne skapet.

- Flipp bryter ned (det er tre sikringsbrytere, 2 korte og 1 lang, den lengste på høyre side skal ned for å skru av)

Man hører da at tracket mister strøm tilførsel.

- VENT 2 min.

- Flipp bryter opp igjen, tracket starter da opp automatisk.

Når tracket starter opp igjen vil tre programmer starte automatisk:

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=101326 

De to programmene merket F må alltid være i gang.

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=101326 Vent til dette bildet er åpnet.

- Flexlab/GUI programmet går man ut av ved å trykke Windows tast + X,

- Velg så desktop for å komme tilbake til windows

 - Beskrivelse: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=101326

- Velg Google Chrome,

 - Beskrivelse: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=101326

- Velg DMS, for å starte R18.1.1

- Logg inn med Lab - Flex-2013

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=101326

DMS er da åpent og tracket er klart for å startes.

- Trykk start knappen oppe til høyre

- Sett inn tomme rack på IOM bordet

- Sett instrumenter on-line i forhold til tavle

- Sett storage on-line

- Sett på prøver når modulene har fått initialisert seg (fra gult til blått)

5.3      Tøm avfall fra decapper. Reset skjer automatisk når beholderen er ute lenger enn 10 sekund.

5.4      Sjekk at oppsettet på IOM-bordet er rett. Tegnene på lane knappene må stemme med tekst på siden, eventuelle forandringer må merkes.

5.5     Sjekk Storage waste, se om avfallsbøtten er full av prøver, bytt dersom den er full.

Ta vekk avfallsdunken. Det står en vannflaske som holder en sensor nede ved gulvet inne. Denne vil nullstille telleverket dersom flaske er borte i 10 sek. (likt som decapper) Storage vil stoppe å kaste prøver så lenge sensoren ikke holdes inne av flasken..

Bytt den fulle avfallsbøtten med en ny. Full avfallsbøtte kastes etter forskriftene TRACK-MODUL: Gule bokser til Storage waste (Ikke tilgjengelig) 

Sett på plass ny avfallsboks med ca. 25 cm avstand fra kjøleskapet. Vannflasken settes tilbake for å aktivere sensoren.
Sjekk at prøverørene treffer avfallsboksen.

5.6      Sjekk folie.

Trykk på sealer
- Sjekk tall ved: Seals to reel end __
- er det mindre enn 100 igjen, legg frem ny folie, pass på å skifte i løpet av dagen.

5.7      Sjekk kontroller på T6 og T7.

T6 åpnes for drift på morgen runden. T6 stenges igjen når T3 eller T4 åpnes, vurder flyten på tracket (ønskelig med 2 c-moduler åpne ved mye prøver på systemet.

5.8   Ved oppstart har man ansvaret for: IOM bordet, validering av prøvesvar, manuelle rutiner (Husk ammoniakk) samt å sjekke lister.  Se punkt 5.9 Track-modul: Oppstart, seksjon 2

6.      Avvik:

Avvik som fører til skader eller feil meldes i Synergi.

7.      Kilder/Referanser:

Brukermanual