KK - Medisinskfaglige (kliniske)prosedyrer v. 1.0, 09.05.2011

Klikk til høyre for dokumenttittel for alfabetisk sortering

 

Generell gynekologi:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
13579 Hormoner og hormontester (Ikke tilgjengelig) KK, Gynpol
13581 Sædanalyse og IVF-søknader (Ikke tilgjengelig) KK, Gynpol
13511 Preoperativ utredning. Blodbank (Ikke tilgjengelig) KK, 4A/C, Føde/barsel, Gynpol
12829 Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell. KK, 4A/C, Fødepol, Føde/barsel, Gynpol
12477 Utredning senabort/intrauterin fosterdød KK, 4A/C, Fødepol, Føde/barsel, Gynpol
28871 PCOS Hirsutisme 4A/C, Gynpol, KK
13512 Perioperative medikamentrutiner 4A/C, Gynpol, KK
35215 1. Generell gynekologi (liste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
12806 Hyperprolaktinemi KK
12815 Descensus genitalis 4A/C, Gynpol, KK
38161 Picobandasje KK
31385 Infertilitet, utredning og behandling KK
12473 Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0 KK
13508 Tromboseprofylakse ved gynekologisk kirurgi 4A/C, Gynpol, KK
21816 Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasienter 4A/C, KK
38800 ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig) KK
41656 Anamneseskjema: Personopplysninger til utfylling KK
12464 Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12 4A/C, Føde/barsel, Fødepol, Gynpol, KK
41089 Pasientforløp for generelle gynekologiske operasjoner KK
32908 ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken KK
13516 Sepsisbehandling KK
12810 Inkontinens KK
10052 Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC) 4A/C, Gynpol, KK
21943 Smerter buk,bekken: Symptomer og tegn 4A/C, Gynpol, KK
25397 Ascitestapping på 4AC 4A/C
25469 Endometriose KK
12819 Vaginal hysterektomi KK
12809 Hormonbehandling KK
12811 Ovarialcyster og tumor pelvis KK
23469 Hyperstimulering KK
28173 Gynekologiske infeksjoner KK
12817 Endometrieablasjon KK
18704 Menometroragi/metroragi/menoragi KK
45965 Postoperativ urinretensjon 4AC 4A/C
46864 Hormonbehandling: Testosteron til kvinner KK
12633 Kjønnslemlestelse KK
12816 Hysteroskopi KK
36721 Amming og mastitt RTG, KK, Kir klinikk
12818 Arteriell embolisering av myom 4A/C, Gynpol, KK
48935 Bartholinitt KK
12490 Ektopisk graviditet KK
12807 Amenore KK
31034 Spontan abort og habituell abort KK
12614 Medikamentrutiner gyn.pol. KK
31556 Endometritt postpartum/ Barselfeber KK
50242 Akutte genitale ulcerasjoner (Ikke tilgjengelig) KK
13570 Antibiotikaprofylakse KK 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
12496 Hyperemesis KK

 

Gynekologisk kreft:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
10457 HLR- gjenopplivningsforsøk ved hjertestans og livsforlengende behandling KK, 4A/C, Føde/barsel
17791 Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN) KK, 4A/C, Gynpol
12489 Vulva og vaginal cancer 4A/C, Gynpol, KK
12461 Premaligne lidelser i cervix 4A/C, Gynpol, KK
35221 1. Gynekologisk kreft (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
31750 Prøvesvar - Signering leger KK KK
17792 Endometriepolypp N84.0 4A/C, Gynpol, KK
12601 Palliativ cancerbehandling KK
7793 Cytologiske og histologiske preparater 4A/C, Gynpol, KK
12606 Trofoblastsvulster 4A/C, Gynpol, KK
12553 Endometriecancer C54 KK
17793 Arvelig gynekologisk kreft Z80.4 4A/C, Gynpol, KK
12514 Endometriehyperplasi 4A/C, Gynpol, KK
21816 Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasienter 4A/C, KK
38800 ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig) KK
41656 Anamneseskjema: Personopplysninger til utfylling KK
32908 ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken KK
12608 Malign tarmobstruksjon ved gynekologisk kreft 4A/C, Gynpol, KK
12603 Smertebehandling ved kreft 4A/C, Gynpol, KK
12609 Kontroll av pasienter behandlet for gynekologisk kreft KK
43791 Manual oppfølging i LETSGO - studien KK
12556 Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer 4A/C, Gynpol, KK
12605 Uterussarkom KK
12485 Cervixcancer C53 KK
12508 Postmenopausal blødning N95.0 4A/C, Gynpol, KK
21537 Borderline ovarialtumores D39.1 (BOT) 4A/C, Gynpol, KK
45325 3. Stadiuminndeling gynekologisk kreft KK
38248 PARP hemmer - Olaparib - behandling KK
31751 Pakkeforløp - Gynekologisk kreft KK
44966 Flytskjema postmenopausal blødning (Ikke tilgjengelig) KK
45459 2. Nyttige lenker, gynekologisk kreft KK
13570 Antibiotikaprofylakse KK 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
50183 TUBA studien 4A/C, Gynpol, KK

 

Svangerskap:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
12634 Urolithiasis. Hydronefrose KK, Fødepol, Føde/barsel
13513 Trombosebehandling hos ikke gravide KK
18838 Neonatal Alloimmun Trombocytopeni - NAITP KK, Fødepol, Føde/barsel
12829 Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell. KK, 4A/C, Fødepol, Føde/barsel, Gynpol
12477 Utredning senabort/intrauterin fosterdød KK, 4A/C, Fødepol, Føde/barsel, Gynpol
26903 Doppler ductus venosus KK, Fødepol, Føde/barsel
26951 Doppler referanseverdiar (© Ebbing et Kiserud 2014) (Ikke tilgjengelig) KK
12515 Røntgen pelvimetri KK, Fødepol, Føde/barsel
12630 Traumer hos gravide KK, Fødepol, Føde/barsel
30179 Gravide innlagt annen avdeling KK, Føde/barsel
23502 Herpes -infeksjon i svangerskap - genital KK, Fødepol, Føde/barsel
33148 Zikavirus KK
35222 1. Svangerskap (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
18374 Fosteravvik KK, Fødepol, Føde/barsel
13314 Tromboseprofylakse og behandling hos gravide KK, Fødepol, Føde/barsel
12593 Anemi, jern og blod KK
10073 Fosterdiagnostikk KK, Fødepol, Føde/barsel
12588 Stoffskiftepatologi i svangerskap 4A/C, Føde/barsel, Fødepol, Gynpol, KK
12615 Glukose/insulindrypp KK, Fødepol, Føde/barsel
12473 Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0 KK
9821 Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden TPI
31344 Diabetes/ glukosuri i svangerskapet KK, Fødepol, Føde/barsel
38800 ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig) KK
42063 KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom KK, PH Voksne
12464 Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12 4A/C, Føde/barsel, Fødepol, Gynpol, KK
32908 ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken KK
34473 Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom_ TTTS. Selektiv IUGR KK
23504 Asymptomatisk bakteriuri/UVI i svangerskap KK
12516 Doppler arteria umbilicalis KK, Fødepol, Føde/barsel
12629 Fødselsangst KK, Fødepol, Føde/barsel
9827 Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk) TPI
29787 Fysioterapi - kvinne - Kompliserte bekkenbunn- og underslivssmerter (Ikke tilgjengelig) TPI
12584 Vekstavvik- intrauterint KK, Fødepol, Føde/barsel
12590 GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap KK, Fødepol, Føde/barsel
12519 Flerlinger KK, Fødepol, Føde/barsel
21325 Intrahep cholestase i graviditet(ICP) KK, Fødepol, Føde/barsel
40394 Fysioterapi - kvinne - "KNIPEN" in English (Ikke tilgjengelig) TPI
12576 Hepatitt KK, Fødepol, Føde/barsel
12512 Setefødsel/ytre vending KK, Fødepol, Føde/barsel
12518 Immunisering / Blodtypeserologi i svangerskap KK, Fødepol, Føde/barsel
12599 Vannavgang KK, Fødepol, Føde/barsel
12632 Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling KK, Fødepol, Føde/barsel
23680 Syfilis hos gravid og nyfødt KK, Fødepol, Føde/barsel
12600 Truende prematur fødsel KK, Fødepol, Føde/barsel
28326 Eklampsi KK, Intensiv, Føde/barsel
12633 Kjønnslemlestelse KK
48521 Pasientinformasjon fra Folkehelseinstituttet om utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS - CoV - 2 (Ikke tilgjengelig) KK, Fødepol, Føde/barsel
12490 Ektopisk graviditet KK
20056 RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
49103 Lite liv Føde/barsel
31034 Spontan abort og habituell abort KK
42464 Overvåking fødsel grønn og rød gruppe Føde/barsel
12627 Håndtering av svangerskap ved passert termin KK, Fødepol, Føde/barsel
48264 Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin KK, Fødepol, Føde/barsel
26959 Doppler arteria uterina KK
12585 Hypertensive svangerskapskomplikasjoner KK, Intensiv
12598 HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel KK, Fødepol, Føde/barsel
29770 Overvekt i svangerskap og fødsel KK, Fødepol, Føde/barsel
12589 Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh. KK, Fødepol, Føde/barsel
12463 Differensiering grønn og rød gruppe KK, Fødepol, Føde/barsel
34894 Graviditet etter bariatrisk kirurgi KK
12628 Epilepsi hos gravide KK, Fødepol, Føde/barsel
44727 Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 Helse Stavanger HF
12468 CTG klassifikasjon KK, Fødepol, Føde/barsel
12496 Hyperemesis KK
33673 Fødsel etter keisersnitt (VBAC) KK
27332 Cervix insuffisiens/Profylakse KK, Fødepol, Føde/barsel
12631 Resuscitering av gravide og perimortemsectio KK, Fødepol, Føde/barsel

 

Fødsel:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
13511 Preoperativ utredning. Blodbank (Ikke tilgjengelig) KK, 4A/C, Føde/barsel, Gynpol
12829 Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell. KK, 4A/C, Fødepol, Føde/barsel, Gynpol
29835 Flytdiagram for utdrivingsfasen (Ikke tilgjengelig) KK
23502 Herpes -infeksjon i svangerskap - genital KK, Fødepol, Føde/barsel
33148 Zikavirus KK
35223 1. Fødsel (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
12472 Kliniske retningslinjer for STAN KK, Fødepol, Føde/barsel
12466 Protrahert fødsel KK, Føde/barsel
12615 Glukose/insulindrypp KK, Fødepol, Føde/barsel
9821 Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden TPI
41046 Placenta til histologi KK, Hist, Føde/barsel
31344 Diabetes/ glukosuri i svangerskapet KK, Fødepol, Føde/barsel
38800 ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig) KK
12579 Vannlatning/urinretensjon føde og barsel KK, Føde/barsel
42063 KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom KK, PH Voksne
42238 Latensfase KK, Fødepol, Føde/barsel
32908 ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken KK
10455 Badekar -retningslinjer for bruk under fødsel Føde/barsel
12569 Navlesnorsfremfall KK, Føde/barsel
12522 Vakuum-/tangforløsning KK
43347 TENS smertelindring under fødsel KK
9827 Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk) TPI
29787 Fysioterapi - kvinne - Kompliserte bekkenbunn- og underslivssmerter (Ikke tilgjengelig) TPI
12832 Nødrutiner voksen 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
12590 GBS genital streptokokkinfeksjon i svangerskap KK, Fødepol, Føde/barsel
12519 Flerlinger KK, Fødepol, Føde/barsel
30378 Tromboseprofylakse post partum KK
30377 Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig) KK
12524 Sectio (akutt/elektivt) KK, Intensiv, Operasjon, Fødepol, Føde/barsel
40394 Fysioterapi - kvinne - "KNIPEN" in English (Ikke tilgjengelig) TPI
12576 Hepatitt KK, Fødepol, Føde/barsel
12512 Setefødsel/ytre vending KK, Fødepol, Føde/barsel
46154 Bruk av flerkulturell doula ved fødsel KK
36480 Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel Anestesi, Intensiv, Operasjon, Føde/barsel
12599 Vannavgang KK, Fødepol, Føde/barsel
46304 Innleggelse under/etter planlagt hjemmefødsel KK, 3D
10302 Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet KK, Føde/barsel
23680 Syfilis hos gravid og nyfødt KK, Fødepol, Føde/barsel
12507 Fødsel utenfor SUS KK, Føde/barsel
32638 Pudendalblokkade - transvaginal KK, Føde/barsel
32115 Hjemreise fra føde/barselavdeling KK
12600 Truende prematur fødsel KK, Fødepol, Føde/barsel
28326 Eklampsi KK, Intensiv, Føde/barsel
12633 Kjønnslemlestelse KK
48521 Pasientinformasjon fra Folkehelseinstituttet om utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS - CoV - 2 (Ikke tilgjengelig) KK, Fødepol, Føde/barsel
12578 Amnionitt KK
12525 Skulderdystoci KK, Føde/barsel
20056 RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
19944 Avnavling/syre-base bestemmelse i navlestrengsblod Føde/barsel
49103 Lite liv Føde/barsel
42464 Overvåking fødsel grønn og rød gruppe Føde/barsel
48264 Risikoscoringsskjema - håndtering av svangerskap ved passert termin KK, Fødepol, Føde/barsel
12488 Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio) KK
12598 HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel KK, Fødepol, Føde/barsel
29770 Overvekt i svangerskap og fødsel KK, Fødepol, Føde/barsel
12463 Differensiering grønn og rød gruppe KK, Fødepol, Føde/barsel
13570 Antibiotikaprofylakse KK 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
44727 Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 Helse Stavanger HF
12612 Legemidler som brukes ved fødeavdelingene KK
12570 Postpartumblødning KK, Føde/barsel
12468 CTG klassifikasjon KK, Fødepol, Føde/barsel
33673 Fødsel etter keisersnitt (VBAC) KK
12498 Epidural/fødespinal KK
27332 Cervix insuffisiens/Profylakse KK, Fødepol, Føde/barsel
10299 Dødfødsel/senabort KK, 4A/C, Føde/barsel
12571 Perinealruptur Føde/barsel

 

Barsel:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
35225 1. Barsel (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
38161 Picobandasje KK
9137 Fødsel - Keisersnitt akutt - Pasientinformasjon KK, Fødepol, Føde/barsel
12593 Anemi, jern og blod KK
11579 Journalføring barsel - jordmor og barnepleier Føde/barsel
40198 Hørselscreening/undersøkelse av nyfødte (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, Føde/barsel
9465 Barsel - Velkomstsamtale 7G Føde/barsel
10197 Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken KK
9821 Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden TPI
31344 Diabetes/ glukosuri i svangerskapet KK, Fødepol, Føde/barsel
31083 Rituell omskjæring av gutter Barn Ungdom, Intensiv, Urologisk kir seksjon, Føde/barsel
38800 ONEWS- observasjonsark/kurve (Ikke tilgjengelig) KK
12579 Vannlatning/urinretensjon føde og barsel KK, Føde/barsel
12613 Legemidler barsel KK
32908 ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken KK
13516 Sepsisbehandling KK
9435 Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen Føde/barsel
29142 Diagnoseskjema barsel Føde/barsel
11576 Barsel 7G - generelle arbeidsrutiner Føde/barsel
9827 Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk) TPI
29787 Fysioterapi - kvinne - Kompliserte bekkenbunn- og underslivssmerter (Ikke tilgjengelig) TPI
12832 Nødrutiner voksen 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
19084 Velkomstsamtale, Barsel 7I Føde/barsel
36438 Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel Barn Ungdom, Føde/barsel
9467 Barsel - Utreisesamtale Føde/barsel
30378 Tromboseprofylakse post partum KK
30377 Tromboseprofylakse post partum Excelkalkulator (Ikke tilgjengelig) KK
12524 Sectio (akutt/elektivt) KK, Intensiv, Operasjon, Fødepol, Føde/barsel
40394 Fysioterapi - kvinne - "KNIPEN" in English (Ikke tilgjengelig) TPI
36480 Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel Anestesi, Intensiv, Operasjon, Føde/barsel
46304 Innleggelse under/etter planlagt hjemmefødsel KK, 3D
10302 Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet KK, Føde/barsel
23680 Syfilis hos gravid og nyfødt KK, Fødepol, Føde/barsel
32115 Hjemreise fra føde/barselavdeling KK
22664 Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege Føde/barsel
28326 Eklampsi KK, Intensiv, Føde/barsel
48521 Pasientinformasjon fra Folkehelseinstituttet om utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS - CoV - 2 (Ikke tilgjengelig) KK, Fødepol, Føde/barsel
36721 Amming og mastitt RTG, KK, Kir klinikk
23458 Barsel - Ammeveiledning - sjekkliste - Pasientinformasjon Føde/barsel
20056 RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
31556 Endometritt postpartum/ Barselfeber KK
12598 HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel KK, Fødepol, Føde/barsel
13570 Antibiotikaprofylakse KK 4A/C, Føde/barsel, Gynpol, KK
44727 Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 Helse Stavanger HF
50654 Postpartumblødning barselhotellet Føde/barsel

 

Barn Føde:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
7763 Hydronefrose:Rutine ved intrauterin+påvist hydronefose Barn Ungdom, KK, 3D, Fødepol, Føde/barsel
11254 Plexus brachialis parese Barn Ungdom, KK, 3D, Barnepol, Føde/barsel
35226 1. Barn føde (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
14137 Hepatitt B, perinatal smitte Barn Ungdom, Føde/barsel
10067 Helsehjelp mot de foresattes vilje Kvinne-og barnekliniken, PH Barn , unge, rus
13509 Perinatal Hepatitt C smitte Kvinne-og barnekliniken, Barn Ungdom, KK, Føde/barsel
14819 Thyreoideaprøver i neonatalperioden Barn Ungdom, 3D, Føde/barsel
33450 Clavicula fractur - nyfødt (Ikke tilgjengelig) KK, 3D, Føde/barsel
9821 Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden TPI
13405 Ammeprosedyre Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
13978 Tungebånd-stramt hos nyfødte barn Barn Ungdom, KK
9827 Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk) TPI
29787 Fysioterapi - kvinne - Kompliserte bekkenbunn- og underslivssmerter (Ikke tilgjengelig) TPI
36438 Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel Barn Ungdom, Føde/barsel
45312 Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema Barn Ungdom, KK
15183 Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling Barn Ungdom, Føde/barsel
37020 Infeksjon hos nyfødte - flytskjema (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, KK
12572 Resuscitering nyfødte, flytskjema Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
12577 Hepatittvaksine Kvinne-og barnekliniken
40394 Fysioterapi - kvinne - "KNIPEN" in English (Ikke tilgjengelig) TPI
12573 Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
23680 Syfilis hos gravid og nyfødt KK, Fødepol, Føde/barsel
47725 Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv Barn Ungdom, Føde/barsel
33448 Fotdeformiteter hos nyfødte (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, FYM, KK
14049 Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema Barn Ungdom, KK
10050 Observasjon av det nyfødte barn Barn Ungdom, KK
20056 RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
48374 Flytskjema-Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv- Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
12833 Nødrutiner nyfødt KK, 3D, Fødepol, Føde/barsel
12598 HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel KK, Fødepol, Føde/barsel
34457 Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling KK, 3D, Barnepol, Føde/barsel
44727 Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 Helse Stavanger HF

 

Barn Barsel:

IDTittelEnhet (for­kortelse)
11254 Plexus brachialis parese Barn Ungdom, KK, 3D, Barnepol, Føde/barsel
35227 1. Barn barsel (dokumentliste) (Ikke tilgjengelig) Helse Stavanger HF
14137 Hepatitt B, perinatal smitte Barn Ungdom, Føde/barsel
28501 Barsel - Sondeernæring Føde/barsel
10067 Helsehjelp mot de foresattes vilje Kvinne-og barnekliniken, PH Barn , unge, rus
13509 Perinatal Hepatitt C smitte Kvinne-og barnekliniken, Barn Ungdom, KK, Føde/barsel
11579 Journalføring barsel - jordmor og barnepleier Føde/barsel
40198 Hørselscreening/undersøkelse av nyfødte (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, Føde/barsel
14819 Thyreoideaprøver i neonatalperioden Barn Ungdom, 3D, Føde/barsel
33450 Clavicula fractur - nyfødt (Ikke tilgjengelig) KK, 3D, Føde/barsel
11399 Måltidsskjema ved bruk av 3 timers stell Barn Ungdom, KK, Føde/barsel
9821 Pasientinformasjon - kvinne - brosjyre keisersnitt den første tiden TPI
31083 Rituell omskjæring av gutter Barn Ungdom, Intensiv, Urologisk kir seksjon, Føde/barsel
10526 Bilirubin-kurve (Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte) Barn Ungdom, KK
13405 Ammeprosedyre Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
13978 Tungebånd-stramt hos nyfødte barn Barn Ungdom, KK
10038 Bilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken Barn Ungdom, Føde/barsel
11574 Barsel 7G - arbeidsoppgaver for barnepleiere Føde/barsel
9827 Pasientinformasjon - kvinne - Rift i bekkenbunnen (engelsk) TPI
29787 Fysioterapi - kvinne - Kompliserte bekkenbunn- og underslivssmerter (Ikke tilgjengelig) TPI
36438 Amming - kontinuitet mellom 3D, føde/barsel Barn Ungdom, Føde/barsel
45312 Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema Barn Ungdom, KK
15183 Infeksjon hos nyfødte - observasjon, prøvetaking og behandling Barn Ungdom, Føde/barsel
37020 Infeksjon hos nyfødte - flytskjema (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, KK
12572 Resuscitering nyfødte, flytskjema Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
12577 Hepatittvaksine Kvinne-og barnekliniken
40394 Fysioterapi - kvinne - "KNIPEN" in English (Ikke tilgjengelig) TPI
40837 Foreldreinformasjon vitaminer, jerntilskudd og ernæring til barn med FV < 2,5 kg første leveår (Ikke tilgjengelig) 3D, Føde/barsel
12573 Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
8814 Nyfødte innlagt v/føde-barselpostene KK-ansvar Barn Ungdom, KK
14495 Barsel-Sjekkliste nyfødte med leppe/kjeve/gane spalte Barn Ungdom, 3D, Føde/barsel
46305 Oppfølging av barn etter planlagt hjemmefødsel 3E4D, Barnepol, KK
39382 Barsel - Premature barn uke 35.0-35.6 - oppfølging 7G (Ikke tilgjengelig) KK, 3D
23680 Syfilis hos gravid og nyfødt KK, Fødepol, Føde/barsel
47725 Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv Barn Ungdom, Føde/barsel
47896 Permisjon på barsel 3D (Ikke tilgjengelig) 3D
33448 Fotdeformiteter hos nyfødte (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, FYM, KK
14049 Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema Barn Ungdom, KK
22664 Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege Føde/barsel
10050 Observasjon av det nyfødte barn Barn Ungdom, KK
20056 RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk Barn Ungdom, KK, Fødepol, Føde/barsel
14064 Hørselscreening av nyfødte barn KK, Føde/barsel
47096 Poliklinisk Bilirubinkontroll Barsel Føde/barsel
48374 Flytskjema-Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv- Barn Ungdom, KK, 3D, Føde/barsel
12833 Nødrutiner nyfødt KK, 3D, Fødepol, Føde/barsel
18119 Bilyd kontroll 4. dag av barselbarn på Barne- og ungdomspoliklinikken (Ikke tilgjengelig) Barn Ungdom, Føde/barsel
12598 HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel KK, Fødepol, Føde/barsel
34457 Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling KK, 3D, Barnepol, Føde/barsel
44727 Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19 Helse Stavanger HF
10534 Bilirubinkontroll skjema Barn Ungdom, Føde/barsel