Placenta til histologi v. 1.0

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Ny prosedyre

 

Placenta med hinner og navlesnor undersøkes alltid av jordmor etter fødsel, dokumenteres etter gjeldende kriterier i Natus.

 

Placenta skal fikseres på formalin og leveres til histologi som ledd i den generelle utredningen ved:

         Apgar score < 7 etter 5 min eller pH i navlearterie/vene <7,05 og BE < -12 i ved forløsning

         Dødfødsel

 

Placenta bør fikseres på formalin og leveres til histologi ved:

         Abruptio

         Alvorlig preeklampsi/eklampsi

         HELLP

         Store barn >4500 g

 

Vurderes også ved:

         Barn som er tydelig SGA

         Kompliserte tvillingsvangerskap, for eksempel etter TTTS, intrauterin veksthemning etc.

         Påfallende stor eller liten placenta i forhold til barnet, eller ved mistanke om annen placenta patologi

 

Placenta på formalin;

         Kan ligge i inntil 30 min før den legges på formalin

         Fraktes av portør til Avdeling for patologi

         Husk munnbind og hansker, avsug på medisinrommet kan benyttes.

         Merk bøtten (ikke lokket) placenta ligger i med kvinnens navn og id-nummer.

         NB: dersom det skal tas bakt us eller prøve til kromosomanalyse må dette tas før preparatet legges på formalin.

         La placenta renne litt av seg for å unngå at mye løst blod følger med. Det er viktig med nok formalin, det skal være ca 10 x volumet av placenta.

         Placenta som skal til histologi skal ikke fryses. Dersom det er behov for å undersøke en placenta som allerede er frosset, kan dette likevel gjøres. Denne legges da frossen i formalin, og leveres med histologiskjema som de andre.

         Histologiskjema fylles ut av lege i DIPS, printes ut og følger placenta. Påføres; gestasjonsalder, maternell sykdom, klinisk problemstilling, barnets tilstand, barnets fødselstidspunkt, fødselsvekt, apgar, eventuelt dødstidspunkt

         Foreldrene informeres om at placenta blir undersøkt.

 

Intrauterin fosterdød/senabort

 

Referanser:

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Placenta/