Overflytting til barsel

Overflytting til barsel v. 1.6, 23.08.2021

Barselkvinner som kan flyttes til 7I

 • Kvinnene må kunne gå til avdelingen, kunne klare seg selv.
  De må kunne gå ned i restauranten til måltidene.
 • Barnet må være > 36 uker
 • Barnet må ha fødselsvekt > 2500 g
 • Friske kvinner med prematurt barn hvor barnet ikke kan flyttes til barselavdeling 7G.Tilstanden til barnet må være stabil og kvinner til svært premature barn overflyttes 7G.
 • Kvinner med kjent hypertensjon før svangerskapet med stabilt blodtrykk på pågående behandling gjennom svangerskapet.
 • Kvinner med svangerskapsdiabetes, med og uten medikamentell behandling i svangerskapet.

  

Barselkvinner som skal flyttes til 7G:

 • Kvinner forløst med sectio
 • Kvinner som har blødd > 1000 ml.
 • Kvinner som trenger i.v. behandling
 • Kvinner med smitte
 • Kvinner med store sosiale problemer
 • Kvinner som må ha tolk
 • Kvinner med rusproblemer, se også   RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk
 • Kvinner med psykisk sykdom/problemer som krever videre oppfølging
 • Kvinner som har hatt dødfødsel
 • Barselkvinner som trenger observasjon/behandling:
  • Pre-eklampsi
  • Kvinner med nyoppdaget hypertensjon i svangerskapet, eller hvor preeksisterende hypertensjon har forverret seg i svangerskapet
  • Diabetes type 1
  • Epilepsi, kvinner som står på medikamentell behandling, eller kvinner som nylig har hatt anfall
  • Andre tilleggssykdommer som krever oppfølging
 • Kvinner med svært premature barn
 • Barn født mellom uke 35og 36
 • Barn med fødselsvekt < 2500 g
 • Kvinner med alvorlig sykt barn

 

Tidlig hjemreise etter fødsel, (mor ønsker å reise etter barnelegeundersøkelsen):

 • Fødsel fødeloftet; mor og barn blir i avdelingen til hjemreise
 • Fødsel fødeavdelingen; vurder om hun kan bli på fødeavdelingen, flyttes eventuelt 7I/7G til etter barnelegeundersøkelsen