Overflytting til barsel v. 1.8

Barselkvinner som kan flyttes til 7I

 • Kvinnene må kunne gå til avdelingen, kunne klare seg selv.
  De må kunne gå ned i restauranten til måltidene.
 • Barnet må være > 36 uker
 • Barnet må ha fødselsvekt > 2500 g
 • Friske kvinner med prematurt barn hvor barnet ikke kan flyttes til barselavdeling 7G. Tilstanden til barnet må være stabil. Svært premature barn der en er usikker på om barnet vil overleve flyttes til 7g.
 • Kvinner med kjent hypertensjon før svangerskapet med stabilt blodtrykk på pågående behandling gjennom svangerskapet.
 • Kvinner med svangerskapsdiabetes, med og uten medikamentell behandling i svangerskapet. Diabetes type 2 hvis insulinbehandling skal avsluttes etter fødsel eller hvis hun behandles med Metformin.
 • I utgangspunktet kvinner som har blødd < 1000 ml, men hvis hun kjenner seg i god form og har en Hb > 10 tatt på fødeavd. /fødeloftet kan hun likevel komme på 7i (selv om hun har blødd >1000).

  

Barselkvinner som skal flyttes til 7G:

 • Kvinner forløst med sectio
 • Kvinner som har blødd > 1000 ml og ikke kjenner seg i form og/eller har Hb<10 etter fødsel
 • Kvinner som trenger i.v. behandling
 • Kvinner som trenger smitteisolering
 • Kvinner med store sosiale problemer
 • Kvinner som må ha tolk
 • Kvinner med rusproblemer, se også RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk
 • Kvinner med psykisk sykdom/problemer som krever videre oppfølging
 • Kvinner som har hatt dødfødsel
 • Barselkvinner som trenger observasjon/behandling:

·          

  • Pre-eklampsi
  • Kvinner med nyoppdaget hypertensjon i svangerskapet, eller hvor preeksisterende hypertensjon har forverret seg i svangerskapet
  • Diabetes type 1 og diabetes type 2 dersom hun skal fortsette med insulinbehandling.
  • Epilepsi, kvinner som står på medikamentell behandling, eller kvinner som nylig har hatt anfall
  • Andre tilleggssykdommer som krever oppfølging
 • Kvinner med svært premature barn der en er usikker på om barnet vil overleve
 • Barn født lik/eldre enn GA 35 uker eller er blitt eldre enn 35 uker(PMA). Dvs. barn som er født uke 34+5 0g har blitt 2 dager gamle, skal flyttes til barsel 7G
 • Barn med fødselsvekt fra 2000- 2500 g
 • Kvinner med alvorlig sykt barn

 

Tidlig hjemreise etter fødsel, (mor ønsker å reise etter barnelegeundersøkelsen):

 • Fødsel fødeloftet; mor og barn blir i avdelingen til hjemreise
 • Fødsel fødeavdelingen; vurder om hun kan bli på fødeavdelingen, flyttes eventuelt 7I/7G til etter barnelegeundersøkelsen