Barsel - Utreisesamtale v. 2.4

Samtalen

Ta kopi av helsekort og skriv ut partogram fra Natus til kvinnen.

Gå gjennom”Oppsummering av fødsel” og ”2-timerskontroll” i Natus. Relevante opplysninger føres med hånd på utskriften av partogrammet.

 

Samtalen skal ta utgangspunkt i kvinnens/parets behov for informasjon i forhold til deres fødselsforløp og totale situasjon. Begynn med å gi anledning til å stille spørsmål.

 

Fødselen: Gjennomgang av fødselsforløp. BT, kontroll av uterus. Episiotomi og rifter grad 2 eller større skal sjekkes. Evt. kontroll av rift grad 1 dersom mor ønsker.  Tilby samtale hos jordmor i kommunen evt.» Avdeling for fostermedisin og svangerskapsomsorg» ved tøff fødselsopplevelse/behov for ekstra oppfølging.

 

Amming: Hvordan går ammingen? Gå gjennom punktene i «Ammesjekkliste».

Etter hjemreise anbefales videre oppfølging på helsestasjonen og Ammehjelpen. Dersom kvinnen reiser hjem med brystskjold er det viktig at det står i fødselsepikrisen både på mor og barn slik at kvinnen får hjelp til tidlig avvenning (helsestasjonen får kun barnets fødselsepikrise).

Dersom mor ikke skal amme, gi opplæring i bruk/tilberedning av morsmelkerstatning. Obs.det skal ikke reklameres for produkt.

 

Barnet: Barnets rytme i forhold til mat, våkenhet og søvn. Navle, urin og avføring. Informasjon om krybbedød (ryggleie fra fødselen), obs barnets temperatur, anbefaler ikke «samsoving» dersom en av foreldrene røyker eller snuser. Tegn på gulsott (særlig viktig ved tidlig hjemreise). Nyfødtscreening. Vaksinasjon utføres på helsestasjon.

 

Mor: Renselse, frisk blødning etter 10-14 dager. Prevensjon. Humørsvingninger. Ro, hvile, søvn. Bekkenbunnstrening, anbefale”Knipen”.

 

Hjemmesituasjon: Hvordan er tanken på å komme hjem? Søskensjalusi. Pappapermisjon, annet nettverk.

Kvinnen skal ringe helsestasjonen første virkedag etter hjemkomst for å avtale videre oppfølging. Dersom kvinnen reiser på 1.dag tar jordmor kontakt med jordmortjenesten samt ved behov for «tidlig hjemmebesøk».

Kvinnen må selv bestille time til 6-ukerskontroll hos fastlege eller jordmor.

 

Informer kvinnen om at elektronisk fødselsepikrise sendes til fastlege. Avklar med kvinnen at fødselsepikrise kan sendes jordmor. Gi beskjed til sekretær (gul lapp) dersom fødselsepikrise ikke skal sendes til jordmor.

Elektronisk fødselsepikrise angående barn sendes til helsestasjonen.

 

 

Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege

 

 

 

Sjekkliste for utreisesamtale med jordmor etter keisersnitt Sjekkliste for utreisesamtale med jordmor etter keisersnitt (Ikke tilgjengelig)

 

 

Dokumentasjon

Dokumenter utreisesamtalen i Natus:

  • Legg inn amming, BT og uterus stand i kurven.
  • Velg notat på verktøylinja, dokumentgrupp ”Generelle journalnotat” -> ”Utreisesamtale”. Her kan du både fjerne og tilføye informasjon som er relevant.
  • Hak av på barseloversikten når samtalen er gjennomført.

 

 

Lenker

Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken

Nyansatte-Introduksjonshefte føde/barsel og seksjons for fostermedisin og svangerskapsomsorg