Årshjul månedens tema - 2022 Kvinneklinikken v. 2.9, 04.05.2022