Spesialhjelpepleier/Helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleie v. 1.4, 29.09.2020

Kvalifikasjonskrav

o   Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider

o   Videreutdanning i barsel og barnepleie

Organisatorisk plassering

o   Avdelingsjordmor er nærmeste leder

Hovedoppgave

o   Observasjon og pleie av det nyfødte barn

o   ammeveiledning i samsvar med Kvinneklinikkens ammeprosedyre/anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming

o   Veilede og undervise kvinnen og familien ut fra deres behov og ressurser

o   Veilede og undervise studenter

o   Assistere jordmor og lege

o   Utføre arbeid i henhold til gjeldende rutiner i EQS

o   Dokumentere i henhold til gjeldende rutiner

o   Holde seg faglig oppdatert. Delta på fagdager, simuleringstrening som In Situ og Saferdager, bruke kompetanseportalen

o   Ha medansvar for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig

o   bidra til positivt arbeidsmiljø

 

Samarbeidsforhold.

o   samarbeide på tvers av enhetene på Kvinneklinikken

o   samarbeide tverrfaglig

 

Arbeidstid

o   Turnusarbeider