Fødsel - Seteleie-forløsning - Pasientinformasjon v. 1.3, 30.12.2020