Oppfølging av barn etter planlagt hjemmefødsel v. 1.3

 

Hjemmefødsel-jordmor har ansvar for dokumentasjon av barnet under/etter fødsel og at barnet får forsvarlig oppfølging etter planlagt hjemmefødsel.

Hjemmefødsel-jordmor skriver henvisning (ikke håndskrevet) til øyeblikkelig hjelp konsultasjon på barnet.  Mor tar rekvisisjonen med seg til kontrollen. Hjemmefødsel-jordmor ringer 7I (barselhotellet) på dagtid for å avtale tid og hvor barnet skal møte.

 

Barneklinikken tilbyr barselkontroll av barnet i samarbeid med kvinneklinikken. Barnets journal opprettes av barneklinikken.

Den på 7I som mottar tlf. fra hjemmefødsel-jordmor må lage nødnummer på barnet (se perm Dips Arena hvordan lage nødnummer), deretter ringe sekretær på barnepoliklinikken som må opprette kontakt i DIPS, tlf. 518365. Dersom barnet skal inn til kontroll i helg kontakt i DIPS være opprettet fredag før kl. 15.00. Kvinneklinikken kan ikke gjøre dette.

 

Dersom barnet fødes i helg skal hjemmefødsel-jordmor kontakte 7I tidlig mandag morgen.

 

Dersom undersøkelsen bør skje i løpet av en høytid så må hjemmefødsel-jordmor ta kontakt med 7I på dagtid for å avtale hvordan konsultasjonen skal organiseres.

 

Nødnummer/personnummer, kontakt, etiketter og nyfødtscreeningkort må være klart når barnet kommer til kontroll.

 

Konsultasjonen organiseres av avdeling 7I barselhotellet og skjer i tidsvinduet for Nyfødtscreening, 48 til 72 timer etter fødsel.

 

Henvisningen (ikke håndskrevet) med vedlegg skal inneholde:

§  Grunnen til henvisning

§  Informasjon om barnet

§  Helsekort for gravide (kopi)

§  Kvinnens blodprøvesvar (kopi)

 

Konsultasjonen inneholder:

·         Nyfødtundersøkelse ved barnelege

·         Nyfødtscreening

·         Hørselstest, evt. bestille time til ny sjekk på barselpoliklinikken (innen 10 dager etter fødsel)

·         TC kontroll

Alle undersøkelser dokumenteres i barnets journal (DIPS).

Oppfølging av mor og barn ut over dette gjøres av hjemmefødsel-jordmor.

 

Henvisning:

Retningslinje for hjemmefødsel (nasjonal faglig retningslinje 2012)