Nøytropen feber KK v. 1.9

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©                       

Prosedyren er omarbeidet.

 

Generelt

Nøytropen feber er en potensielt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig utredning og behandling. Tilstanden sees hyppigst hos pasienter som får cellegiftbehandling.

 

Febril nøytropeni kan være en livstruende tilstand.  Antibiotika infusjon skal være startet i løpet av 1 time! 

 

Beskyttende tiltak skal gjennomføres på pasienter med nøytrofile granulocytter ≤ 0.1 x 109/l. 

 

Gynkreft pasienter med feber etter cellegift i antatt nadir fase 5-14 dager etter cellegiftsbehandling må tas imot i akuttmottak av vakthavende lege ABK/medisin på lik linje med andre kreftpasienter.

Unntak: pas som får ukentlige kurer, for eksempel uketaksol, har lav risiko for nøytropen feber.

 

Definisjon/diagnostikk/behandling

 

Nøytropen feber, retningslinje for inneliggende pasienter på ABK (Ikke tilgjengelig)

Beslutningsalgoritme Metodebok - Nøytropen feber (Ikke tilgjengelig)

 

Ansvar:

Gynkreftpasienter som ringer avd 4AC med feber og i antatt nadir fase må meldes til akuttmottak.

Pasientene tas imot i akuttmottak av vakthavende lege ABK/medisin. Mottakende lege er medisinsk ansvarlig for iverksetting, oppfølging av tiltak og observasjon av pasienten.

 

Stabil pasient:

Overflyttes 1K/2K.

Dersom gynkreft pas er stabil og har nøytrofile > 0.1, overflyttes pas til gyn avd 4AC (meldes gyn vakt *49850).

 

Ustabil pasient:

Overflyttes 1K, vurdere overflytting intensiv