Febrilia med neutropeni. Cytostatika v. 1.8, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©                       

Endringer er understreket

 

 

 

Link til prosedyre utarbeidet ved ABK:

Beskyttende isolering til pasienter med nøytropeni (Ikke tilgjengelig)

 

 

Generelt

Pasienten innlegges som øhj hjelp i akutt mottak. Prøver tas der og behandling startes umiddelbart. Deretter overflyttes pasienten til ABK

Hvis pasienten allerede er innlagt 4AC, kontakt vakthavende på ABK

 

Definisjon

Neutrofile granulocytter < 1,0 og feber

 

(feber er temp > 38,5 eller > 38 målt flere ganger)

 

Diagnostikk:

   Klinisk (feber kan være eneste funn! Ved neutropeni kan de vanlige infeksjonsfunn mangle)

   Bact.us

Fra adekvat sted: urin, kateteråpninger, sår, hals

   Blodkultur

     Helst fra 2 forskjellige innstikksteder men samme tid (evt. VAP/CVK + perifert)

   Blodprøver

Hb, CRP,

Differensialtelling av leukocytter

(ofte Acum)

   Rtg. thorax

 

 

Valg av antibiotika

  • Penicillin 5 mill iv x 4 + Gentamycin 7mg/kg x 1 iv
  • Ceftazidim (Fortum® inf. 1 g x 4 i.v.)
  • Cefotaksim (Claforan 1g x 4 iv) hvis aminoglykosid bør unngås.
  • Meropenem 0,5 gx 4 iv ( 2. eller 3 valg)
  • Tazosin 4g x 3 iv

 

    Link til Helsedirektoratets anbefaling for antibiotikabruk ved febril nøytropeni:

https://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/febril-noytropeni/Sider/default.aspx

 

 

Soppinfeksjon

         Fluconazol (Diflucan® 400mg/dag i.v.)