Generell gynekologi - KK MF
Amenore
Amming og mastitt
Anamneseskjema: Personopplysninger til utfylling
Antibiotikaprofylakse KK
Arteriell embolisering av myom
Ascitestapping på 4AC
Bartholinitt
Descensus genitalis
Ektopisk graviditet
Endometrieablasjon
Endometriose
Endometritt postpartum/ Barselfeber
Fjerning av dyptliggende p-stav
Fysioterapeuter, navneliste over hvem som driver med bekkenbunnstrening ved inkontinensproblematikk
Gynekologiske infeksjoner
Hormonbehandling
Hormonbehandling: Testosteron til kvinner
Hyperemesis
Hyperprolaktinemi
Hyperstimulering
Hysteroskopi
Infertilitet, utredning og behandling
Inkontinens
Kjønnslemlestelse
Medikamentrutiner gyn.pol.
Menometroragi/metroragi/menoragi
ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken
Ovarialcyster og tumor pelvis
Pasientforløp for generelle gynekologiske operasjoner
PCOS Hirsutisme
Perioperative medikamentrutiner
Picobandasje
Postoperativ urinretensjon 4AC
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Sepsisbehandling
Smerter buk,bekken: Symptomer og tegn
Spontan abort og habituell abort
Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
Svangerskapsavbrudd og fosterreduksjon før uke 12
Tromboseprofylakse ved gynekologisk kirurgi
Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasienter
Utredning senabort/intrauterin fosterdød
Vaginal hysterektomi
Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC)