Cytologiske og histologiske preparater v. 1.6, 17.01.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

FRYSESNITT

Sendes ufiksert og så snart som mulig til Avdeling for Patologi. Telefonnummer for svar MÅ påføres remissen.

Frysesnittsdiagnosen kan bli endret i det endelige svaret.

 

CITO

Påfør remissen callingnummer til den lege som skal motta prøvesvar og som har ansvar for oppfølgingen.

Cytologiske prøver fra væske (ascites, cyste) sendes ufiksert. Andre cytologiske prøver(cervix, endometriet) sendes fiksert. Svar på cytologiske prøver kan komme i løpet av 1 døgn.

Histologiske prøver sendes fiksert og svar kan komme i løpet av 2-3 dager.

 

PRIOR

Prøvesvar som skal prioriteres men som ikke får behandlingskonsekvens om en venter noe lenger. CITO svar er mer ressurskrevende. PRIOR svar kommer som regel i løpet av en uke.

 

VANLIG PRIORITERING:

  

Histologiske preparater

Cervix uteri: ved konisering på dagtid sendes preparatet ufiksert. Ved konisering etter kl 15.30, må konet fikseres på plate.

Amputert cervix ved vaginaloperasjon pga descens etc, portiobiopsier og cervixutskrap sendes fiksert.

Uterus: sendes ufiksert på dagtid på hverdag, men fiksert etter stengetid for avdeling for patologi. Se prosedyre.

Endometriehistologi: Pipelleprøve foretrekkes, evt abrasiomateriale som fikseres som vanlig i formalin

Ovarier, tuber, cyster, tumores etc.: Preparatene fikseres og sendes.

 

             

Cytologiske preparater.

Ascites og pleuravæske(det lages utstryk på lab): kun ufiksert, sendes rett til lab. Hvis prøven tas i helg, MÅ prøven settes i kjøleskap.

Bukskyllevæske (prepareres som væskebasert på lab): fiksert og ufiksert , evt bare fiksert hvis lite materiale. Ufiksert sendes innen 1 time, rett til lab.

Cystevæske: fiksert

Cervix og vaginacytologi: væskebasert diagnostikk (Thin-prep)

 

 

OPPFØLGING AV PRØVESVAR

 

Prøvesvar - Signering leger KK

Laboratoriehåndbok - Avdeling for patologi (Ikke tilgjengelig)

Makro: Uterus, benign (Ikke tilgjengelig)