Økonomiske/adm.rutiner-polikliniske pasienter v. 1.1, 18.06.2013

 

 

ØKONOMISK/ADMINISTRATIVE RUTINER FOR POLIKLINISKE PASIENTER VED KVINNEKLINIKKEN        

 

 

1) POLIKLINISKE PASIENTER DAGTID                                                                    

               

Gynekologisk poliklinikk/dagkirurgiske pasienter:

Etter konsultasjonen/inngrepet skrives regning, ved å fylle ut Konsultasjons-skjema (KONS-krysseskjema). Ved Gyn.poliklinikk må pasientene få beskjed om å levere dette skjemaet til kontorpersonalet i ekspedisjonen, samtidig som de betaler egenandel. Pasientene betaler via bankterminal eller får bankgiro med seg.

Etter dagkirurgi skrives det regning ved å fylle ut Konsultasjons-skjema (KONS-krysseskjema) som leveres til kontorpersonalet som sender pasienten bankgiro.

 

Fødeavdelingens poliklinikk /ultralydlaboratoriet:                                                              

Etter konsultasjonen/inngrepet skrives regning enten ved å gå direkte inn i KONS-bildet eller ved å fylle ut Konsultasjons-skjema (KONS-krysseskjema), som leveres kontorpersonalet.

Pasienter til ultralydscreening som ønsker bilder, betaler kr.200,-, til den jordmor som utfører ultralydscreeningen. Jordmor som mottar penger for bilder har sin egen kvitteringsblokk. Disse er nummererte. Pas. mottar kvittering for betalt beløp, og kvitteringesblokken oppbevares innelåst på Ultralydlaboratoriet. Hver dag summeres mottatt beløp av 2 personer, summen føres i egen regnskapsbok og signeres av 2 jordmødre. Hver annen dag leverer jordmor mottatte penger i egen konvolutt merket billedpenger, Kvinneklinikken, til nattsafen i Portørsentralen. Pengene blir senere hentet til banken.

 

 

2)POLIKLINISKE PASIENTER SOM KOMMER TILTRENGENDE ØYEBLIKKELIG HJELP

 

Gynekologiske seksjon 4A og 4C

Om kvelden og natten vil ø.hjelps-pasientene bli undersøkt av vakthavende lege på gynekologisk seksjon 4A eller 4C. Disse pasientene får tilsendt bankgiro for innbetaling av egenandel av sekretær.

Pasientene bør informeres om dette.

 

a) 1.konsultasjon

Etter konsultasjonen dikteres et poliklinisk notat og det fylles ut KONS – krysseskjema.

Hvis pas. skal ha utført revisio, for eksempel ved spontanabort eller missed abortion, skal pasienten vanligvis ikke legges inn, men behandles som en poliklinisk/dagkirurgisk pasient. Laboratorieprøver: Bestilles i Dips.

 

Revisio kan utføres med det samme, eller pasienten går hjem og kommer tilbake fastende neste morgen.

 

Evt. 2.konsultasjon.

Etter et operativt poliklinisk eller dagkirurgisk inngrep, for eksempel revisio, skal det dikteres et poliklinisk notat med operasjonsbeskrivelse, og KONS-krysse-skjemaet fylles ut. Pasienten må registreres i Dips.

Husk å ta med takst for revisio eller andre aktuelle takster, diagnosekoder og operasjons/prosedyrekoder.

 

evt. 3.konsultasjon

Hvis legen finner det nødvendig med en ytterligere konsultasjon før hjemreise, dikteres et poliklinisk notat og KONS-krysseskjemaet fylles ut.