Lamisilbehandling - Pasientinformasjon v. 1.1, 23.01.2018