Funksjons-og stillingsbeskrivelser
IT/kvalitetsjordmor
2AB Arbeidsbeskrivelse Assisterende avdelingssykepleier Dagkirurgisk enhet
2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider Dagkirurgisk enhet
2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider Plast/Øye/Endokrin
2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider ØNH/Oral
2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Dagkirurgisk enhet
2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Forundersøkelse
2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Natt
2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Plast/Øye/Endokrin
2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier ØNH/Oral
Administrasjonskonsulent Kvinne- og barneklinikken (klinikksjefens sekretær)
Ambulerende vaktmester, Drift og vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg, maskiner og utstyr
AMM - Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør preanalyse
AMM - Stillingsbeskrivelse kvalitetskoordinator
AMM - Stillingsbeskrivelse seksjonsleder
AMM-Stillingsbeskrivelse ledende molekylærbiolog
Ansvarlig Diabetes sykepleier, stillingsbeskrivelse
Ansvarshavende jordmor FA, 7G, 7H og 7I- Funksjonsbeskrivelse
Arbeidsbeskrivelse Anestesisykepleier
Arbeidsbeskrivelse ansvarlig for planlegging av dagkir. inngrep v/ Kir og ort avdelinger
Arbeidsbeskrivelse Ansvarshavende Operasjonssykepleier på nattevakt
Arbeidsbeskrivelse for B-vakt ved medisinsk avdeling
Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Aften/Natt
Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Helg
Arbeidsbeskrivelse for overlege/langdagslege/P vakt ved medisinsk avdeling
Arbeidsbeskrivelse for renholdsassistentene, seksjon ØST
Arbeidsbeskrivelse for vakthavende ass.leger, Kir. - Gastrokir. avd.
Arbeidsbeskrivelse for Vaktleder Akuttmottak
Arbeidsbeskrivelse forskningskoordinator urologisk poliklinikk
Arbeidsbeskrivelse forskningsprosjektkoordinator/forskningssykepleier
Arbeidsbeskrivelse Generell Seksjon
ARBEIDSBESKRIVELSE GYN/UR SEKSJON
Arbeidsbeskrivelse Kvalitetskoordinator
Arbeidsbeskrivelse renhold anestesi SOP
Arbeidsbeskrivelse seksjon ØST
Arbeidsbeskrivelse stomisykepleier
Arbeidsbeskrivelse/kontrakt for praksiskonsulent - lege
Arbeidsbeskrivelse/kontrakt for praksiskonsulent - sykepleier
Arbeidsfordeling/Arbeidsbeskrivelse vaktarbeid for E1, E2, A2, C og A3 (LIS1) vakter, medisinsk avdeling
Arbeidsinstruks for Ansvarshavende anestesisykepleier
Assisterende avdelingsjordmor, føde- barselseksjonen
Assisterende avdelingssykepleier gynekologisk seksjon 4AC og seksjon gynekologisk poliklinikk
Avdelingsjordmor
Avdelingsoverlege avdeling Kvinneklinikken
Avdelingssykepleier ved gynekologisk poliklinikk og gynekologisk seksjon 4AC
Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse astmasykepleier, poliklinikken
Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse, assisterende avdelingssykepleier
Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse, fagutviklingssykepleier onkologi og kreftkoordinator
Barneklinikken, Stillingsbeskrivelse assisterende leger
Barneklinikken, stillingsbeskrivelse for overleger
Bedriftselektriker
Eiendomssjef
Ergoterapeut/Spesialergoterapeut - HABU
Fagarbeider, Prosjekt og utvikling
Fagarbeider, VVS
Faggruppeleder HABU
Fagutviklingsjordmor avd. Kvinneklinikken
Fagutviklingssykepleier avd. Kvinneklinikken
Forløpskoordinator for kreft, Pakkeforløp, Retningslinjer Helse Vest
Forskningkoordinator ved avdeling Kvinneklinikken
Forskningsjordmor avd. Kvinneklinikken
Forskningssjef ved Kvinne- og barnedivisjonen
FOU koordinator HABU
Funksjonsbeskrivelse bedriftslege
Funksjonsbeskrivelse for valideringsansvarlig
Funksjonsbeskrivelse gruppeleder fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste
Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut - HABU
Hjelpepleiere og helsefagarbeidere ved gynekologisk seksjon 4AC
Hjemmesykehus- Funksjonsbeskrivelse for sykepleier i hjemmesykehus
HMS, kvalitet- og pasientsikkerhetsrådgiver (HMS-KP) - stillingsbeskrivelse, Kvinne- og barneklinikken
Jordmor føde/barselseksjonen
Jordmor med fagansvar for inneliggende gravide v/ Fødeloftet/spesialpost 7H
Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator i Kvinneklinikken
Klinisk ernæringsfysiolog, HABU
Kodekonsulent Kvinneklinikken
Kontorfagleder HABU
KPH BURA PBUD Stillingsbeskrivelse postleder
KPHV - APP - Arbeidsoppagver leger
KPHV - APP - Arbeidsoppagver Psykolog
KPHV - APP - Arbeidsoppagver Psykolog
Kreftkoordinator avd. Kvinneklinikken
Kreftsykepleier gastrokirurgisk, arbeidsoppgaver
Kreftsykepleier gynekologisk seksjon 4AC / gynekologisk poliklinikk
LIS (lege i spesialisering) ved Kvinneklinikken
Logoped HABU
Medie - Stillingsbeskrivelse fagingeniør
Medisinsk faglig rådgiver (MFR) HABU
Medisinsk kontorfaglig personale ved gynekologisk poliklinikk
Medisinsk kontorfaglig personell føde/barselseksjonen (FA,7G, 7H, 7I) og fødepol./ultralydlab.
Medisinsk kontorfaglig personell ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og gynekologisk seksjon 4A/C
MTI - SB fagansvarlig ingeniør seksjon informatikk
MTI - SB fagansvarlig ingeniør seksjon kirurgi/medisin
MTI - SB fagansvarlig ingeniør seksjon radiologi
MTI - SB seksjonsleder seksjon informatikk
MTI - SB seksjonsleder seksjon med/kir teknologi
MTI - SB seksjonsleder seksjon radiologi
Oppdekning av vakter i ambulansetjenesten
Oppfølging av eksterne rekvirenter
Organisering av koordinatorfunksjon for oppfølging av pasientbehandling ved Barne- og ungdomklinikken
Overlege HABU
Overleger Kvinneklinikken
Overordnet arbeidsbeskrivelse for praksiskonsulentordningen
Pasientkoordinator avdeling Kvinneklinikken
Pasientkoordinator/undervisningsmedarbeider HABU
Psykolog/Psykologspesialist - HABU
Ressursperson - elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS)
Ressursperson smertekontakt
Ressurspersoner i forflytningsteknikk
Ressurspersoner i HLR ved Kirurgisk klinikk, Klinikk A, Klinikk for hode- hals og rehabilitering
Ressurspersoner i narkotikaføring
Ressurspersoner i stomisykepleie
Ressurspersoner i sårbehandling/sårkontakter
Rutiner for kontorleder Hud. avd.
Seksjonsleder Terapi, HABU
Seksjonsoverlege 7G/7H/fødeloftet
Seksjonsoverlege fødeavdelingen og barselhotell 7I
Seksjonsoverlege fødepoliklinikken og ultralydlaboratoriet
Seksjonsoverlege gynekologisk onkologi
Seksjonsoverlege kirurgisk virksomhet ved Kvinneklinikken
Seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse
Seksjonsoverlege ved gynekologisk poliklinikk
Seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon 4A
Seksjonsradiograf MR
Sjefspsykolog HABU
Slusen - arbeidsbeskrivelse
Sosionom/Klinisk sosionom HABU
Spesialhjelpepleier/Helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleie
Spesialpedagog HABU
Stillingbeskrivelse Seksjonsradiograf TBK/ Drift
Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for henvisning - pasientdokumentasjon
Stillingsbeskrivelse analytisk kjemiker/forsker
Stillingsbeskrivelse Anestesisykepleier
Stillingsbeskrivelse Ass.Avdelingssykepleier ABK
Stillingsbeskrivelse assistent
Stillingsbeskrivelse Assisterende Avdelingsradiograf
Stillingsbeskrivelse assisterende avdelingssykepleier
Stillingsbeskrivelse avdelingsoverlege Kir og Ort avd.
Stillingsbeskrivelse avdelingssjef
Stillingsbeskrivelse avdelingssjef avdeling for fys.med og rehabilitering, Klinikk for hode-hals og rehabilitering ved Helse Stavanger HF
Stillingsbeskrivelse avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Stillingsbeskrivelse Avdelingssjef Nevrosenteret , Klinikk for hode-hals og rehabilitering
Stillingsbeskrivelse Avdelingssjef ved Øye avd. , Klinikk for hode-hals og rehabilitering ved Helse Stavanger HF
Stillingsbeskrivelse Avdelingsstråleterapeut ABK
Stillingsbeskrivelse Avdelingssykepleier - Dagkirurgi
Stillingsbeskrivelse Avdelingssykepleier - Sterilsentral
Stillingsbeskrivelse avdelingssykepleier anestesiavdelingen
Stillingsbeskrivelse bioinformatiker
Stillingsbeskrivelse bioingeniør
Stillingsbeskrivelse fagansvarlig seksjonssykepleier
Stillingsbeskrivelse fagbioingeniør
Stillingsbeskrivelse fagingeniør
Stillingsbeskrivelse fagutviklingssykepleier
Stillingsbeskrivelse Fagutviklingssykepleier ABK
Stillingsbeskrivelse Fagutviklingssykepleier Intensivavdelingen
Stillingsbeskrivelse for administrasjonskonsulent
Stillingsbeskrivelse for analytisk kjemiker/forsker ved seksjon for kromatografi
Stillingsbeskrivelse for assistent i helseinstitusjon
Stillingsbeskrivelse for avdelingsoverlege
Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Gastrokirurgisk avdeling
Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Helse Stavanger
Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Hudavdelingen
Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Kirurgisk avdeling
Stillingsbeskrivelse for avdelingssjef ved Plastikk- og håndkirurgisk avdeling
Stillingsbeskrivelse for Avdelingssjef ØNH avd. ved Klinikk for hode-hals og rehabilitering - Helse Stavanger HF
Stillingsbeskrivelse for avdelingssykepleier, Barne- og ungdomsklinikken
Stillingsbeskrivelse for bioingeniør
Stillingsbeskrivelse for biokjemiker/molekylærbiolog
Stillingsbeskrivelse for fagansvarlig helsesekretær
Stillingsbeskrivelse for fagbioingeniør
Stillingsbeskrivelse for helsesekretær/sekretær
Stillingsbeskrivelse for hjelpepleier/ helsefagarbeider Intensiv 2M
Stillingsbeskrivelse for IT koordinator
Stillingsbeskrivelse for koordinator for kvalitet og opplæring
Stillingsbeskrivelse for kvalitetssjef
Stillingsbeskrivelse for overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi
Stillingsbeskrivelse for postsekretær i Mottaksklinikken
Stillingsbeskrivelse for Renholdsassistent Anestesi
Stillingsbeskrivelse for sekretær MOBA
Stillingsbeskrivelse for sekretær på poliklinikk
Stillingsbeskrivelse for sekretær ved medisinsk dokumentasjon
Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder
Stillingsbeskrivelse for sjefbioingeniør
Stillingsbeskrivelse for vaktkoordinator
Stillingsbeskrivelse for vaktkoordinator kontor
Stillingsbeskrivelse for Vaktleder sekretær
Stillingsbeskrivelse forsker
Stillingsbeskrivelse helsesekretær - prøvetaker
Stillingsbeskrivelse hjelpepleier / helsefagarbeider
Stillingsbeskrivelse ingeniør
Stillingsbeskrivelse IT-koordinator
Stillingsbeskrivelse Labingeniør-seksjon for medieproduksjon
Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) ABK
Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) Medisinsk biokjemi
Stillingsbeskrivelse molekylærbiolog
Stillingsbeskrivelse overlege
Stillingsbeskrivelse Renhold - Operasjonsavdelingen
Stillingsbeskrivelse sekretær
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf CT
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf GAT/ Bemanning
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf Gjennomlysning/ Ultralyd
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf Hillevåg
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf Intervensjon
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf NUC/ PET
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf RIS/ Pacs
Stillingsbeskrivelse Seksjonsradiograf Skjelett/ Thorax/ Traume
Stillingsbeskrivelse Sjefsbioingeniør
Stillingsbeskrivelse spesialingeniør Legionella
Stillingsbeskrivelse Spesialpedagog-Barneklinikken
Stillingsbeskrivelse Tekniker - Opr. avd.
Stillingsbeskrivelse Tekniker - Sterilsentralen
Stillingsbeskrivelse Undervisningssykepleier ABK
Stillingsbeskrivelse. Fagansvarlig overlege
Sykepleiefaglig ansvarlig for pasienter innlagt Kvinneklinikken med kreftdiagnose/ mistanke om kreft eller behov for palliasjon
Sykepleier ved gynekologisk poliklinikk
Sykepleiere ved gynekologisk seksjon 4AC
Søknad om fritak for deltagelse ved ab. prov. inngrep - skjema
Teamleder - Sengesentral.
Teknisk leder, Prosjekt og utvikling
Testtekniker HABU
Traineestilling for sykepleier ved Kirurgisk klinikk, ortopedisk avdeling ved Klinikk A, Klinikk for hode hals og rehabilitering
Traineesykepleier medisinsk og kardiologisk avdeling-
Tverrfaglig koordinator ved Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse
UL Arbeidsfordeling ultralyd vakt
UL Arbeidsinstruks fagradiograf ultralyd/ gjennomlysning/ barn
UL Arbeidsinstruks for helsesekretær på ultralyd kveldsvakt
Ultralydjordmor
Undervisningskoordinator avdeling Kvinneklinikken
Vaktansvarlig sykepleier OBA - Arbeidsoppgaver og ansvar
Vaktordning turnusleger i Ortopedisk avdeling