Øredrensinnleggelse barn - Pasientinformasjon v. 1.2, 12.04.2021