Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling v. 1.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

 

Screening på barselavdelingen

-         Alle nyfødte screenes med transkutan måling (TcB) av bilirubin 2. og 3. dag.

-         Nyfødte med mørk hud (der ikterus kan være vanskelig å oppfatte) skal screenes med TcB eller blodprøve ved 24 og 48 timers alder.

-         Nyfødte som reiser hjem direkte fra fødeavdelingene tar TcB måling når de kommer tilbake poliklinisk for vektkontroll og nyfødtscreening.

-   TcB verdier skal kontrolleres med blodprøve dersom > 250 μmol/L, eller dersom verdi er mindre enn 80 μmol/L fra lysgrense.

-   Screeningverdier < 180 μmol/L etter 48 timers alder behøver ikke kontrolleres1.

-   Screeningverdier ≥ 180 umol/L kontrolleres. Videre kontroller kan da avsluttes når bilirubinverdi er fallende eller uendret, og mer enn 50 μmol/L fra lysgrense.

-         Ved synlig gulsott <24 timers alder tas bilirubin, Hb, DAT, Rhenus og AB0-typing. Vakthavende barnelege kontaktes når svaret foreligger.

 

Behandling

-         Fototerapi startes når bilirubinverdi krysser lysgrense. LokaltBilirubin-kurve (Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte) (Gyldig)

-         Behandlingen foregår vanligvis på barselavdelingen. Hvis bilirubinnivået er nær grense for utskifting kontaktes vakthavende barnelege som vurderer overflytting til nyfødtavdeling 3D. 

-        Effekten av fototerapi følges med blodprøver. Tidspunkt for blodprøvetaking under eller etter behandling vurderes i forhold til bilirubinverdien ved behandlingsstart og klinikk hos barnet.

 

-     Kontroll av bilirubin etter lysbehandling kan avsluttes når 2 påfølgende verdier er fallende eller uendret, og minst 50 μmol/L under lysgrensen.

Etter hjemreise

-        Kontroller av bilirubin foregår i regi av barselavdeling første 12 dager etter fødsel, deretter på barnepoliklinikken. LokaltBilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken (GyldigLokalt, passert revisjonsfristenBilirubinkontroll skjema (Gyldig, passert revisjonsfrist)

-        Alle foreldre skal få muntlig og skriftlig informasjon om gulsott og de må få beskjed om hvor de skal ta kontakt hvis barnet blir økende gult, slapt spiser dårlig, eller synlig gulsott ikke forsvinner innen 2 ukers alder. Se pasientinformasjon: LokaltBarsel/3D - gulsott hos nyfødte - pasientinformasjon (norsk/engelsk) (Gyldig)

-        Ved behov for re-innlegges for lysbehandling første 12 dager foregår behandling på 7i /7g (avhengig hvor de har hatt barselopphold) ved behov for fototerapi.

 

1Bhutani et al. Predictive ability of a predischarge hour-specific serum bilirubin for subsequent significant hyperbilirubinemia in healthy term and near-term newborns Pediatrics 1999