Bilirubin hos nyfødte på barselavdeling v. 1.2, 10.12.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Jordmor har ansvar for oppfølging av bilirubinkontroll på barselavdeling.

 

Kontroll av bilirubin

       På barselavdelingen:

-          Alle nyfødte følges med transcutan måling (TC) av bilirubin 2. og 3. dag. TC > 250 umol/L må alltid kontrolleres med blodprøve før hjemreise.

-          Ved synlig gulsott 1. døgn tas bilirubin blodprøve, Hb, samt dat, rhesus og AB0-typing. Vakthavende barnelege kontaktes når svaret foreligger.

-          Nyfødte med mørk hud og/eller øst-asiatiske nyfødte tar bilirubin blodprøve ved 24 og 48 timers alder

 

Tidlig hjemreise:

-          Nyfødte som reiser hjem direkte fra fødeavdelingene tar TC måling (på sternum) når de kommer tilbake poliklinisk for vektkontroll og nyfødtscreening

-          Ved hjemreise fra barselavdeling før 3. dag skal foreldrene få muntlig og skriftlig informasjon om gulsott og de må få beskjed om hvor de skal ta kontakt hvis barnet blir gult, slapt eller spiser dårlig. Skal da ta kontakt direkte med barnepoliklinikken eller barselavdelingen, se pasientinformasjon: Barsel/3D - gulsott hos nyfødte - pasientinformasjon (norsk/engelsk)

 

Behandling

-          Fototerapi startes når bilirubinverdi krysser lysgrense. Bilirubin-kurve (Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte)

-          Behandlingen foregår vanligvis på barselavdelingen. Hvis bilirubinnivået er nær grense for utskifting eller > 100 umol/L 1. døgn, kontaktes vakthavende barnelege som vurderer overflytting til nyfødtavdeling 3D. 

-          Effekten av fototerapi følges med blodprøver. Tidspunkt for blodprøvetaking under behandling vurderes i forhold til bilirubinverdien ved behandlingsstart og klinikk hos barnet.

 

Oppfølging

-          Kontroll av bilirubin hos nyfødte med hyperbilirubinemi, med eller uten behandling, kan avsluttes når 2 påfølgende verdier er fallende eller uendret og minst 50 umol /L under lysgrensen

-         Barn som tas ut av lys skal ha bilirubinkontroll neste dag

-          Nyfødte som har forhøyet bilirubin ved utreise følges opp poliklinisk på  Barne og ungdomspoliklinikken. Bilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken Bilirubinkontroll skjema

-          Nyfødte re-innlegges på 7i /7g (avhengig hvor de har hatt barselopphold) ved behov for fototerapi.