Pasientens Bok - Strålebehandling: Hodet under 35 Gy v. 1.0, 26.09.2014