Retningslinjer for bruk av jordmor 2 i fødsel v. 1.5, 18.11.2021
 

1.   Hensikt:

      Kvalitetssikring av jordmortjenesten i fødsel ved at to jordmødre er tilstede i siste fase av fødselen. legge til rette for hjelp til vurderinger og rask hjelp ved komplikasjoner.

2.  Omfang:

     Jordmødrene på fødeavdelingen og fødeloftet.

3.  Ansvar:

    Avdelingsleder er ansvarlig for å for å tilse at praksis er i tråd med gjeldende prosedyre. Dokumentansvarlig har ansvar for å holde                    prosedyren oppdatert. Alle jordmødre er ansvarlig for å være oppdatert og følge gjeldene prosedyre. 

4.   Beskrivelse:

    Jordmor 1 er ansvarlig for å varsle om fødsel og tilkalle jordmor 2.

    Det tilstrebes så langt mulig at jordmor 2 er tilstede under siste del av utdrivningstiden. Jordmødrene bestemmer selv hvor mye de vil bruke hverandre. Jordmor 2 kan være til god hjelp for å forebygge store fødselsrifter med råd eller assistanse. Ved patologi, truende asfyxi, flerlinger, seteforløsning eller vann-fødsel skal det være to jordmødre tilstede, eventuelt jordmor og lege.

    Jordmor 2 skal ikke overta barnepleiers funksjon, bortsett fra når barnepleier ikke er tilgjengelig.

    Det skal dokumenteres hvem som var jordmor 2. Det skal også dokumenteres årsaken til at det eventuelt ikke var jordmor 2 tilstede.