B2 - Urinprøvetaking

B2 - Urinprøvetaking v. 1.4, 16.03.2016

Urinprøvetaking

 

På innsiden av de hvite skapene på skyllerommet står det rutiner for hvordan å analysere Status Ds prøver (rus) og rutiner for sendeprøver til SUS/Trondheim.

 

Status Ds testene er innelåst på skyllerom.

 

Vanlig u-stix finnes i det hvite skapet.

 

Når pas skal ta urinprøve ved mistanke om rus, skal pas få utdelt en plastkopp. Personal skal være tilstede og se når pas avgir prøve. Dette fordi det ikke skal være mulig å blande inn f.eks såpe eller andre ting i urinen  for å påvirke resultatet.

 

Stix prøven. Eller hvis avtalt med behandler, sende prøven til analyse.

Følg da instruksene. Det må også fylles ut et eget skjema som skal leveres sammen med prøven.  Se eks.

 

Prøver som skal analyseres leveres på lab i T-etasjen på SUS.