Hørselscreening av nyfødte barn v. 3.6

Alle nyfødte i Norge skal ha tilbud om screening av hørsel.

Målet er å oppdage eventuelt hørselstap så tidlig som mulig for raskt å komme i gang

med hjelpetiltak i forhold til dette.

Alle nyfødte > 34 ukers gestasjonsalder bør screenes i løpet av 24-72 timer etter fødsel pga. høy andel falske positiver første levedøgn. Størst andel godkjente responser oppnås ved testing etter 48 timer. Hørselsscreening tas av alle barn som er >24 t før hjemreise.

                   

For å kunne gjøre målingene må barnet være rolig og det må være så stille som mulig rundt barnet. Vanligvis gjøres målingene når barnet sover. Foreldreinformasjon angående hørselscreening: Barsel - barn - Hørselsscreening nyfødte - pasientinformasjon

Bruksanvisning: Hørselapparat (Ikke tilgjengelig) dokumenter i barnekurve (Natus)

Gjenta undersøkelsen hvis den første ikke er godkjent. Ny test på begge ører.

 

Dersom barnet utskrives og hørselstest ikke har passert, bestill poliklinisk time for ny hørselstest 7.etg (inntil 7-9 dg etter fødsel og ikke i helg).                Bestilling av time se

Ugyldig dokument-ID «47096new»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ved ikke godkjent hørselstest på poliklinisk kontroll:

a) henvis barnet til hørselsentralen.

        

b) ta CMV prøve (Cytomegalovirus). CMV screening av nyfødte som ikke passerer hørselscreening (Ikke tilgjengelig) dersom hørselstesten ikke har gått gjennom på et eller begge ører.

 

  

Alle foreldre skal få informasjonsskriv CMV screening - Foreldreinformasjon (Ikke tilgjengelig) og skal samtykke til testing for CMV- infeksjon. Samtykket journalføres.

Prøven bør tas rett før amming, og det bør ha gått minst en time siden forrige amming.

Ved hjelp av egen vattpinne samles spytt fra barnets munnhule og sendes til virusundersøkelse. Prøven leveres i kjøleskap utenfor inngang til laboratoriet.

Husk utfylt skjema. Se eksempel.