Pasientinformasjon Hyperstimuleringssyndrom v. 1.1, 17.03.2021