Pasientinformasjon
Pasientinformasjon
Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - Pårørende informasjon
Barsel - Bilyd poliklinisk kontroll - pårørende informasjon (engelsk)
Barsel - Brystreduksjonsplastikk - pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Brystskjold - pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon
Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon (Engelsk)
Barsel - Velkommen til bilirubinkontroll ved Barne- og ungdomspoliklinikken - Pasientinformasjon (norsk/engelsk)
Barsel - Velkommen til bilirubinkontroll ved Barne- og ungdomspoliklinikken - Pasientinformasjon (norsk/engelsk)
Gynekologisk kreft - Til deg som får cellegift mot gynekologisk kreft - Pasientinformasjon (Engelsk)
Svangerskap - Fødsel-gode råd - pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (arabisk)
Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (arabisk)