Tyveri/innbrudd-rutiner Kvinneklinikken v. 2.0, 20.06.2020

Rutinen er omarbeidet

 

RUTINER VED INNBRUDD OG TYVERI VED KVINNEKLINIKKEN, SUS

 

Det er egen rutine ved Helse Stavanger som omhandler straffbare handlinger, tyveri, hærverk o.l. Denne rutinen er overordnet, se Anmeldelse av straffbare forhold (Ikke tilgjengelig)

 

 

Ved Kvinneklinikken er alle ansatte ansvarlig for at risikoen for straffbare handlinger reduseres, som innbrudd, hærverk og tyveri. Alle må påse at dører er låses og vinduer lukkes når kontorer, ekspedisjoner og poliklinikker forlates uten at det er noen igjen.

 

Poliklinikker som har kontanter må levere disse daglig til banken etter nærmere avtale. Ukeoppgjør skal leveres hver fredag.

 

1)Dagtid, hverdager:

Pasienter som blir frastjålet eiendeler melder fra selv til Politiet.

Avdelingsleder informerer avdelingssjef KK. For øvrig føles overordnet rutine ved SUS.

 

Ved materielle skader meldes dette telefonisk til driftsteknisk avdeling.

 

Tyveri av kunstverk som tilhører SUS sin kunstsamling meldes til avdelingssjef KK.

 

 

2) Utenom dagtid/ i helger og høytider:

Ved innbrudd eller tyveri ved Kvinneklinikken som skjer utenom dagtid, eller i helger og høytider, gis beskjed til ansvarshavende sykepleier/jordmor ved posten. Alternativt tar man kontakt med vakthavende lege, for hendelser som skjer andre steder enn på postene. Ansvarshavende sykepleier/jordmor, evt. vakthavende overlege vurderer alvorlighetsgraden av innbruddet eller tyveriet. Ansvarlig gir melding morgenen etter hendelsen/første hverdag etter hendelsen til nærmeste leder.

 

Ved alvorlig hendelser meldes hendelsen umiddelbart til Politiet av ansvarshavende sykepleier/ jordmor/ vakthavende overlege.

 

Husk å meld i avvikssystemet Synergi!