Timebestilling Dips ø.hjelp og induksjoner i rød gruppe fødeavdelingen v. 1.5, 12.12.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Ny prosedyre

Konsultasjoner kan settes opp på ø.hjelps poliklinikk fødeavdelingen mandag til fredag fra kl. 08:30, siste kontroll kl. 14.30.

Konsultasjon til jordmor - Ressurs: FAJORLSUS 

Konsultasjon til lege- Ressurs: FALEGLSUS

Konsultasjon i helg/ helligdager - Ressurs: FA

Gjelder alle polikliniske konsultasjoner inkluderrt terminkontroller og innskrivning av elektivt sectio. 

 

Lagring av ressurser/ timebøker egen bruker i Dips. 

Søk opp aktuelle ressurser i timebok, Visning må merkes med - Dag samme dato ( se bildet under). Høyreklikk i skjermbildet og velg lagring av skjerminnstillinger og OK. 

Dette gjøres for de aktuelle ressursene du ønsker skal vises parallelt i samme visning av timeboken (som i bildet under). 

 

Telefonnummer ø-hjelpskontor fødepol: 51 94 89/ 948 33 624.

Praktisk gjennomføring:

         Jordmor vurderer hvem som skal komme til ø. hjelps poliklinikk eller direkte til fødeavdelingen.

         jordmor sette opp time, se oppskrift nedenfor.

 

 

 

 

 

Legg kvinnene på fødepoliklinikk, ikke FA-listen.

 

Bestille ø.hjelps time i Dips.

 

-           Søk opp kvinnen i DIPS.

-          Velg timebok og ressurs FAJORLSUS/  FALEGLSUS/ FA

-          Marker i timeboken med riktig klokkeslett og marker konsultasjonstiden.

-          Bestill time på ny henvisning.

-          Fyll ut gule og blå felt. ( se bildet over).

 

Bestille time til rød induksjon:

Ressursen i dips timebok heter: FAINDLSUS

Søndag til torsdag 5 tilgjengelige timer pr. dag ( halvtime pr. pasient).

Fredag og lørdag 4 tilgjengelige timer pr. dag. 

 

Når kvinnen kommer hjemmefra registreres timen på vanlig måte: "Bestill time på ny henvisning"

Allerede innlagte kvinner settes opp på time ved å velge  : "Bestill time på eksisterende henvisning"

 

Registrering av oppmøte: 

 

-         Marker pasienten i timelisten ved å høyreklikke – og velge registrer oppmøte.

-          Kons-bildet fylles ut. (Diagnoser, prosedyrer og frikode skal ikke fylles ut).

 

 

Dersom kvinnen skal legges inn:

 

-          «Dobbeltklikk» på konsutasjonen i timebok, i kons-bildet velg «Gjør om til innleggelse».