Singel umbilical artery - SUA

Singel umbilical artery - SUA v. 1.1, 19.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Ny prosedyre

 

Definisjon og forekomst:

De fleste foster har to arterier og en vene i navlesnoren. Venen transporterer oksygenrikt blod fra placenta til barnet og arteriene transporterer oksygenfattig blod fra barnet tilbake til placenta.

I ca 0,5 % av svangerskapene finner man bare en vene og en arterie (SUA) Det er rapportert noe høyere forekomst hos flerlinger

I ca 75 % av disse tilfellene er barna helt normale og friske.

Dersom man finner andre misdannelser og/eller markører for kromosomfeil i tillegg til SUA øker sannsynligheten for at det kan foreligge kromosomfeil/evt andre syndromer.

Hyppigste kromosomfeil som er forbundet med SUA er trisomi 18 (Edwards syndrom)

Hvordan oppdage SUA?

Vanligvis blir SUA nå oppdaget ved rutine ultralyd. Man kan påvise SUA allerede i 1. trimester. Tilstanden oppdages ved at man legger fargedoppler på abdominalsiden av fosteret og nedover mot urinblæren. Man vil da se to arterier som går rundt urinblæren.(se bilde)

 

Utredning:

Ved påvisning av SUA:

  1. Grundig gjennomgang av fosteranatomien av en erfaren undersøker.

  2. Tilby ekstra hjertekontroll og gjennomgang av fosteranatomien rundt uke 24.

  3. Tilby vekstkontroller i svangerskapet (se under)

Dersom det foreligger andre avvik eller markører:

  1. Tilby genetisk veiledning

  2. Tilby amniocentese eller CVS i 1. trimester.

Oppfølging, fødsel:

Vekstkontroll i uke 28 og 36-37. Ved normalt stort foster aventer kvinnen spontan fødselsstart, men skal vurderes for induksjon 7-9 dager etter termin. se Håndtering av svangerskap ved passert termin.

Ved påvist SUA differensieres kvinnen til "Rød" gruppe i fødsel og skal overvåkes i hht rutine Differensiering grønn og rød gruppe .

 

Kilde: UpToDate oppsummert forskning:

https://www.uptodate.com/contents/single-umbilical-artery