Covid-19 - pasientforløp i palliasjon v. 2.4, 06.05.2020

 

 

Palliasjon og Covid-19

 

Palliasjon er en nødvendig og vesentlig del av helsetjenesten for pasienter som er blitt alvorlig syk av koronavirus. Det er vår oppgave å bidra til at pasientene får god lindrende behandling. Det gjelder fremdeles å møte den enkelte pasient på best mulig måte, være forberedt på å kunne lindre symptomer og gi døende pasienter den hjelpen de trenger.

 

Her er noen gode råd og lenker til informasjon:

 

Råd og prosedyrer: 

         Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest (KLB) – Verktøy for helsepersonell, nyttig litteratur og artikler om COVID-19.

         Behandlingsalgoritme Lindring av dyspné ved livets slutt (KLB)

         Lindring av truende kvelning ved COVID-19 i terminal fase (KLB)

         Prosedyre for god palliasjon for pasienter med Covid-19 sykdom i sykehjem (Ikke tilgjengelig) (Kan også være nyttig for hjemmesykepleie og sykehus}

 

Lenker for mer informasjon: 

         Helsebiblioteket- Koronavirus Kunnskap råd og anbefalinger

         Omsorg og behandling ved livets slutt (Ikke tilgjengelig)

 

         NFPM- Lenker om palliasjon under Koronapandemi

         NPF- Informasjon om palliasjon og Koronapandemi

 

         Råd til helsepersonell og ledere i forbindelse med Korona (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

 

 

Leger og sykepleiere ved Palliativt senter kan kontaktes pr. telefon av helsepersonell for råd og veiledning om lindrende behandling:

 

Hverdager (kl. 8-15): Palliativt team: 51 51 89 01

Kveld/natt og helg: Palliativ sengepost 51 51 89 23/ 482 49 752 

Bakvaktsordning for leger (via sykepleier på Palliativ sengepost): 51 51 89 23

 

Palliativt team er tilgjengelig for videomøte/videokonsultasjon, både for pasienter, pårørende og helsepersonell i kommunene.
Videokonsultasjon Palliativt senter